Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински обучителен семинар: Защита на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
 
На 24 юни 2004 г. във Варна се проведе общински обучителен семинар на тема "Защита на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник".
Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията, Коалиция 2000 и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21”в сътрудничество с Асоциация "Човешки права - стъпка по стъпка" - гр. Варна.

Целта на семинара беше да запознае участниците с въведената с последните изменения на Закона за местното самоуправление и местната администрация възможност за създаване в общините на институцията местен обществен посредник и да ги информира за ролята, която тя играе за подобряване на административното обслужване и противодействие на корупцията на местно ниво.

Кметове, общински съветници, представители на общинската администрация от общините Аксаково, Балчик, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол, Добрич, Суворово и Варна, както и представители на Асоциацията на българските черноморски общини и Европейския информационен център – Велико Търново участваха в семинара.

Той беше открит от Елка Кръстева, програмен директор на Асоциация "Човешки права - стъпка по стъпка", която поздрави участниците и представи целите на семинара.
Драгомира Паунова от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията представи дейностите на Центъра и на Коалиция 2000, насочени към въвеждането на институцията омбудсман на национално и местно ниво. Тя подчерта, че независимо от усилията на неправителствените организации, приетата законодателна рамка (Законът за омбудсмана, Законът за местното самоуправление и местната администрация) страда от редица недостатъци, които би трябвало да бъдат отстранени, включително и чрез конституционно уреждане на институцията.
Доц. Мариана Йовевска от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” представи европейските измерения на механизмите за защита на правата на човека и ролята на Европейския омбудсман в тази сфера.
Общественият посредник на Столична община Антоанета Цонева запозна участниците с двегодишния си опит и подчерта главните проблеми, които могат да възникнат във взаимоотношенията на обществения посредник с местната администрация и начините, по които могат да бъдат разрешени. Тя говори и за основните конфликтни точки в сферата на предоставянето на административни услуги от местната администрация и приведе някои примери от работата си.
Теодора Калейнска от Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21" представи дейността на антикорупционния омбудсман на община Велико Търново, като отбеляза някои от практическите проблеми при установяването на подобни институции и конкретни препоръки как да бъдат избегнати.

В последвалата дискусия бяха обсъдени различни въпроси относно:
  • финансирането на институцията на местно ниво, и какъв би бил най-уместният вариант, така че да се гарантира независимостта на институцията;

  • необходимостта от създаването на местни обществени посредници в малките общини и специфичните черти на тяхната работа;

  • европейският опит и различните европейски практики;

  • взаимодействието между обществения посредник и администрацията и необходимостта от сътрудничество и добра воля от двете страни за постигане на целите на институцията;
  • натрупаният опит в България и положителните и отрицателни уроци от него.


Програма на семинара
Медиите за семинара
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ