Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Противодействие на новите предизвикателства пред сигурността: опитът на Норвегия и България
 
На 23 юни 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар за новите предизвикателства пред националната и международна сигурност. Норвежки и български експерти споделиха опита си в превенцията и противодействието на организираната престъпност и международния тероризъм и обсъдиха ролята на полицията в политиката за международна сигурност.

Семинарът е част от курса от лекции на Центъра, посветени на доброто управление и сигурността, който има за цел да запознае експерти в българските сили за сигурност с международния опит в тази сфера. В рамките на този курс лектори от български и международни институции представят вижданията си по актуални въпроси на демократичното управление в контекста на новите заплахи за сигурността.

В семинара взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи и Академията на МВР, Военната академия "Г. С. Раковски" и Министерство на отбраната, както и експерти в областта на реформите в сектора за сигурност.

Семинарът беше открит от г-н Бойко Тодоров , Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, който запозна гостите с основните акценти от работата на Центъра по въпросите на новите запалхи за сигурността. Г-жа Сигне Арнесен, съветник по полицейските въпроси в Норвежкия институт по международни отношения, посвети изложението си на новите заплахи за глобалната сигурност. Тя посочи, че сигурността вече не се измерва единствено с военна сила. Според нея, основните заплахи за сигуността днес са тероризма, разпространението на оръжия, гражданските конфликти, слабите държави, трафика на наркотици и международната организирана престъпност. В тази нова ситуация полицията трябва да изпълнява нови задачи, за да успее да реагира адекватно на променената реалност.

Г-н Ян Нибак от Националната служба за криминално разследване на Норвегия започна презентацията си с преглед на сътрудничеството между полициите на скандинавските държави, които изпращат общи представители на полицията и митнически служители в чуждите си мисии в рамките на общ проект за разузнаване. Споразумението от 1987 г. по-късно е разширено и през 1998 г. включва всички видове престъпност с трансграничен характер. Г-н Нибак посочи, че трафика на наркотици е един от най-сериозните проблеми в Норвегия в момента, като заловените количества наркотични вещества са се удвоили в периода 1996-2002 г. Той описа някои характерни особености на организираната престъпност, която днес действа много по-професионално. Други форми на организирана престъпност, които са често срещани в скандинадските страни са трафик на хора, обири, финансови и компютърни престъпления. В заключение норвежкият експерт каза, че организираната престъпност вече действа в почти всички направления и сериозно нарушава националните и международни принципи на правото, структурата на обществото и защитата на индивидуалните права и свободи. По тази причина сътрудничеството, както на национално, така и на международно ниво, е от изключителна важност за ефективна борба с организираната престъпност.

В последвалата дискусия беше обсъдена ролята на разузнаването за противодействие на тероризма. Г-жа Арнесен сподели, че службите за разузнаване в полицията и въоръжените сили в Норвегия опитват да сътрудничат помежду си, но трябва още да се работи в тази посока. Такава е целта и на първото проучване за оценка на съществуващите заплахи, проведено в полицията и армията през 2004 г. Друг аргумент за активното включване на военните сили в борбата с тероризма е фактът, че след края на Студената война значителна част от предишните им отговорности отпадат, поради което те самите желаят да насочат усилията си към нови области.

Дефиницията на тероризма също предизвика оживена дискусия. Според г-жа Арнесен е трудно да се дефинира тероризма, тъй като ако една страна счита дадена група от хора за бойци за освобождение, то друга страна може да приема същите хора за терористи. Г-н Георги Караколев, асистент в Академията на МВР каза, че един от вариантите за по-лесно дефиниране на тероризма е той да бъде възприет като нарушаване на човешките права според принципите на международното право.

Главният експерт в сектор "Международен терор" в НСБОП - г-н Марчело Ризов – предложи тероризма да се дефинира като вътрешно престъпление когато е извършено на територията на една страна и като международно когато е засегнало повече от две държави. Той представи конкретни примери за доброто сътрудничество между България и съседните страни в залавянето на криминални лица, обявени за издирване от Интерпол.

Г-н Боян Боянов, експерт в Дирекция "Международни организации и контрол на въоръженията" в Министерство на отбраната, престави експортния контрол като средство за укрепване на националната и международна сигурност. Той подчерта, че експортният контрол не цели да попречи на легалния бизнес, а да предотврати попадането на забранени оръжия в ръцете на терористи. Един от тревожните сигнали е, че международните договори се сключват между държави и не засягат недържавните образувания. От друга страна, съществуват редица страни, които не спазват ангажиментите си по тези международни споразумения.

Сред дискутираните въпроси бяха също прането на пари и разпространението на малки оръжия в Норвегия. Стана ясно, че в страната се перат огромни количества пари, поради което тя е активен участник в Работната група за финансови активи (FATF), която оперира в целия свят. Относно произхода на оръжията, заловени у престъпниците, беше посочено че те са произведени предимно в страни-членки на НАТО.Програма
Ролята на полицията в политиката за международна сигурност - презентация на г-жа Сигне Арнесен (на английски език, MS PowerPoint, 689 kb)
Борбата с организираната престъпност - опитът на Норвегия - презентация на г-н Ян Нибак (на английски език, MS PowerPoint, 1,4 Mb)


Предишни лекции и семинари
Лекция на Пирита Сорса
Лекция на Родерик Мур
Семинари с участието на Ева Жоли

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ