Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Корупцията в службите за сигурност: Заплаха за националната сигурност
 

От 14 до 18 май 2001 г. в немския град Гармиш-Партенкирхен се проведе конференция на тема "Корупцията в службите за сигурност: заплаха за националната сигурност", организирана от Европейския център за изследване на сигурността "Джордж Маршал", Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) и Министерство на вътрешните работи на Федерална Република Германия(ФБКР).

Конференцията имаше за цел да предостави възможност на високопоставени държавни служители, парламентаристи, учени и ръководители на неправителствени организации да обменят информация и виждания за аспектите на организираната престъпност, които представляват потенциална опасност за националната сигурност и регионалната стабилност. Тазгодишната конференция беше посветена на корупцията при държавните служители и някои процеси в службите за сигурност, правоприлагането, митническия и граничен контрол и отбраната. Това е втората от поредицата прояви, организирани от Центъра Маршал, ФБР и ФБКР, за проучване на заплахата, която организираната престъпност създава за националната сигурност и регионалната стабилност.

Основните цели на конференцията бяха:

 • Оценка на заплахата, която корупцията в службите за сигурност създава за развитието на демократичните процеси и институции, и влиянието й върху отбраната, националната сигурност и регионалната стабилност.
 • Определяне на необходимите мерки за ранно и успешно разкриване и предотвратяване на корупцията в службите за сигурност.
 • Преглед на ефективността на мерките, използвани досега за борба и предотвратяване на корупцията в службите за сигурност.
 • Предлагане на мерки и процедури, които да се приложат на национално и транснационално равнище, за премахване на корупцията в службите за сигурност.

На конференцията присъстваха над 160 участници от 19 страни и международни организации, между които: г-н Джон Брандолино от Държавния департамент на САЩ, г-н Майкъл Де Фео, зам. директор на ФБР, г-н Джон М. Бартън, заместник главен прокурор на САЩ, г-жа Джоана Де Уинтър, заместник координатор на Глобалния форум срещу корупцията ІІ, Холандия, г-н Фредерик Верле от Отдела за антикорупция на ОИСР, д-р Ерик Руденсхолд от ОССЕ, г-жа Мирела Грентнер, представител на Службата на Върховния представител за Босна и Херцеговина, г-жа Гуен Л. МакКалър, ръководител на проектите по организирана престъпност към Интерпол, г-н Рик Н. Сиймън, директор на Американската асоциация на юристите - Правна инициатива за Централна и Източна Европа, г-н Драго Кос, заместник-председател на ГРЕКО, генерал-майор Владимир Макаров, заместник-ръководител на Главната дирекция за борба с икономическата престъпност към Министерство на вътрешните работи на Русия, съдия Милтън Молен, председател на Ню Йоркския градски съвет, г-н Роберт Киафа, Министерство на правосъдието на САЩ, д-р Алан Уайт от Отбранителна криминална следствена служба към Министерство на отбраната на САЩ, г-н Ханс-Улрих Бенра от Министерството на отбраната на Германия, г-н Пиер Конеса, специален съветник на министъра на отбраната на Франция, университетски преподаватели от университета Колгейт, Американския университет, Интер-Американския колеж по отбрана в САЩ, университета Кийли в Обединеното кралство и други.

Участниците изразиха своите виждания и дискутираха по следните основни въпроси:

 • Корупцията в службите за сигурност: дефиниране и анализиране на проблема трансгранична корупция.
  Причини, последици и възможности за реформа
  Корупцията в правоприлагането и граничния контрол
  Корупцията в армията
 • Разследване и наказателно преследване на корупцията в службите за сигурност
 • Борба с корупцията вътре в държавата: разпоредби и роля на правото
  Какво трябва да бъде направено: борба с корупцията в службите за сигурност с методите на правото
  Борба с корупцията в органите на изпълнителната власт: разпоредби и роля на правото
  Изграждане на правна инфраструктура и основни координиращи организации
 • Борба с корупцията със средства различни от правото
 • Съвместна борба с корупцията: първи стъпки
 • Транснационалните измерения на корупцията и необходимостта от сътрудничество и правна хармонизация

В рамките на конференцията бяха организирани два пленарни панела със специалисти, включващи работни групи и дискусии по конкретни случаи, открити дискусии и обмен на информация по посочените основни проблеми. Освен това бяха проведени три паралелни семинара, включващи презентации и дискусии. Темите обхващаха:

 • І семинар - Изграждане на отворено общество,
 • ІІ семинар - Развитие на морала на хората и
 • ІІІ семинар - Контрол и баланс в управлението.

Като лектори в панелите и семинарите в хода на конференцията участваха представители на Федералното бюро за криминално разследване на Германия (ФБКР), Федералното бюро за разследване (ФБР), Министерството на вътрешните работи на Германия, Германските митнически служби, Министерството на отбраната на Германия, Митническите служби на САЩ, американското Министерство по отбраната , министерството на правосъдието на САЩ, Държавния департамент на САЩ, Американската агенция за международно развитие, Министерството на отбраната на България, Коалиция 2000, Центъра за изследване на демокрацията.

Основен лектор на конференцията беше г-н Макс-Петер Ратцел, ръководител на Департамента по организирана престъпност на Федералното бюро за криминално разследване на Германия. Модератор на конференцията беше г-н М. Е. Боуман от Федералното бюро за разследване (ФБР).

България беше представена на конференцията от Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Върховна касационна прокуратура, Софийски градски съд и Софийската областна управа, както и от Центъра за изследване на демокрацията и представители на антикорупционната инициатива Коалиция 2000.

Д-р Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията, направи презентация на тема "Корупция в правоприлагането и граничния контрол". Той се спря на корупцията в органите, отговорни за правоприлагането и граничния контрол: причините за корупция в тези органи, обхвата на дейностите, в които тя се проявява, последиците от корупцията за правоприлагането и контрола по границите и влиянието й върху обществото и регионалната стабилност. Г-н Александър Стоянов, експерт на Коалиция 2000, взе участие в дискусията на тема "Разследване и наказателно преследване на корупцията в службите за сигурност". Той представи методите, използвани от Коалицията за мониторинг на корупцията в България. Сред лекторите на тема "Борба с корупцията вътре в държавата: разпоредби и роля на правото" беше г-жа Нели Куцкова, председател на Софийския окръжен съд, която наблегна на правните въпроси свързани с борбата с корупцията и по-специално ролята на Парламента за изграждане на правната инфраструктура. Д-р Мария Йорданова, ръководител на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Алексения Димитрова, разследващ журналист от вестник "24 часа", и г-н Пламен Петков, главен секретар на Министерство на отбраната, взеха участие в дискусията на тема "Борба с корупцията със средства различни от правото (Изграждане на отворено общество и развитие на морала на хората)". Те представиха ролята на българските неправителствени организации и държавни институции за развитие и прилагане на подробен план за действие в борбата с корупцията, ролята на медиите и разследващата журналистика за разкриване на корупцията, както и значението на създаването на основано на доверието публично-частно партньорство в България.

По време на конференцията участниците от Центъра за изследване на демокрацията имаха срещи с представители на международни организации и национални институции, с които установиха ползотворни контакти. Като последица от антикорупционната конференция в Гармиш-Партенкирхен от май 2001 г., през март 2002 г. в София ще се проведе регионална конференция, организирана съвместно от Центъра Маршал и Центъра за изследване на демокрацията. С високопоставени служители от Федералното бюро за криминално разследване на Германия (г-н Клаус-Петер Холц, ръководител на отдел Корупция, престъпления с оръжия и престъпления по околната среда), Министерството на отбраната и Бундесвера беше обсъдена възможността за организиране на антикорупционно обучение за представители на службите за сигурност и други правоприлагащи органи в България. Г-н Гуидо Матес, ръководител на департамент в Академията за информация и комуникации на Бундесвера, отдели специално внимание на работата на Центъра за изследване на демокрацията по създаването на институцията омбудсман в България и предложи съдействие в бъдещата дейност в тази област.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ