Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Равнопоставеност на половете и правата на жените
 
На 23-24 октомври 2003 г. във Велико Търново се проведе семинар на тема “Равнопоставеност на половете и правата на жените”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново.

Участие в семинара взеха депутати от района, представители на съдебната власт и Министерството на вътрешните работи, кандидати за общински съветници учители по гражданско образование, представители на неправителствени организации, журналисти.

Елина Александрова и Албена Рашева от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” представиха институцията омбудсман като механизъм за защита на правата на жените в България и други европейски държави и правната рамка в България – Законът за омбудсмана, Законът за местното самоуправление и местната администрация, Законът за защита срещу дискриминацията. Бившият антикорупционен омбудсман на община Велико Търново Христо Орманджиев представи опита на действалите на местно ниво институции от типа на омбудсмана и създадените добри практики, които биха могли да се използват в дейността на бъдещите местни обществени посредници.

Доц. Маргарита Кемалова от Великотърновския университет разгледа въпроса за равнопоставеността и защитата на правата на жените в контекста на гражданското образование в средния и гимназиалния курс на обучение, включително създаването на ученически пособия и разпространяването на различни образователни материали по тази тема, а гл.ас. Виолета Стойчева представи проекта “Европейска образователна инициатива за равни възможности”.

Законодателните практики и фактическото равноправие на жените в България бяха главна тема на изказването на Антоанета Чакърова от Великотърновската районна прокуратура. Димитър Събев от Районната дирекция на вътрешните работи разгледа проблема за домашното насилие над жените и законодателните решения за преодоляването на това явление.

По време на дискусията бяха представени и обсъдени различни инициативи, осъществени на местно ниво, сред които откриване на действаща телефонна линия за сигнали за домашно насилие, създаване на център за социална адаптация и подпомагане и т.н. На семинара беше представена брошурата "Равнопоставеност на половете и институцията омбудсман. Механизми за защита правата на жените", посветена на проблемите на равнопоставеността на половете.

Програма на семинара
Брошура: "Равнопоставеност на половете и институцията омбудсман. Механизми за защита правата на жените"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ