Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински обучителен семинар в град Плевен: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
 
На 22 октомври 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново организира в Плевен общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”. Домакин на семинара беше Ресурсен център “Отворена врата” – Плевен.

В него взеха участие представители на община Плевен, на областната администрация и неправителствени организации, работещи в сферата на защита правата на човека.

Доц. Мариана Йовевска, преподавател във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, представи дейността на Европейския омбудсман и основните актове на Европейския съюз, посветени на тази институция, като обърна специално внимание на приетия по предложение на Европейския омбудсман Кодекс за добро поведение на администрацията.

Росица Димитрова, главен експерт социални дейности - община Велико Търново, представи опита и създадените добри практики на община Велико Търново при работата с хората с увреждания. Тя запозна участниците и със създадената с последните изменения на Закона за местното самоуправление и местната администрация възможност за въвеждане на институцията местен обществен посредник и значителната роля, която тя би могла да играе за подобряване на взаимоотношенията между администрацията и гражданите и за по-ефективна защита на правата на човека.

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ