Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински обучителен семинар: Предизвикателствата на институцията омбудсман в България – между теорията и практиката
 
На 19 май 2004 г. в с. Огняново, община Гоце Делчев се проведе обучителен семинар на тема “Предизвикателствата на институцията омбудсман в България – между теорията и практиката”. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията, Фондация “Егида” – Гоце Делчев и Коалиция 2000.

Участие в семинара взеха представители на общинските администрации и общинските съвети от четирите общини на Гоцеделчевски регион – Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча.

Тема на дискусията бяха проблемите, пред които е изправена институцията на местно ниво с оглед на предстоящото й въвеждане в община Хаджидимово и община Гоце Делчев. Направен беше преглед на законодателната рамка на институцията на национално и местно ниво (Закона за омбудсмана,Закона за местното самоуправление и местната администрация), основните й характеристики и необходимостта от нейното усъвършенстване.

Представен беше примерния Правилник за организацията на дейността на обществения посредник в община Хаджидимово, където предстои избор на обществен посредник.

Лектори на семинара бяха: Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община, Светослав Георгиев, експерт в офиса на обществения посредник на Столична община, гл. ас. Маргарита Чешмеджиева,преподавател в Юридическия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – гр.Благоевград и Красимир Сомлев – президент на фондация “Егида".
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ