Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на корупционните индекси на бизнес сектора на Коалиция 2000
 
На 12 май 2004 г. Коалиция 2000 представи корупционните индекси на бизнес сектора за второто тримесечие на 2004 г.

Според г-н Мартин Димов, старши анализатор от Витоша Рисърч, данните от поредното изследване на корупцията в бизнес-сектора, проведено в периода 30 март – 20 април 2004 г., показват някои интересни тенденции:

- Оценките на представителите на българския бизнес за нивото на корупция в страната са по-благоприятни в сравнение с предишните няколко изследвания. Намалява броят на осъществените корупционни сделки, както и честотата на случаите, в които се плащат допълнителни, неофициални суми, за да бъде спечелена обществена поръчка или договор с голяма компания;

- Предприемането на активни анти-корупционни мерки от страна на правителството, постепенно печели доверието на бизнеса и повишава положителните оценки за работата на управляващите;

- Все още, за разлика от намаления брой осъществени корупционни сделки, размерът на неофициалните плащания продължава да нараства. Докато при някои от услугите все още преобладават сумите до 250 лв., за други големината на неофициалните плащания е тясно обвързана с размера на “сделката” и значимостта й. Напр. спечелването на обществени поръчки все по-трайно се обвързва с плащането на големи суми – шест от десет фирми са платили над 1000 лв., а една пета от бизнесмените, които са успели да сключат такава поръчка са платили над 5000 лв. подкуп за това. Ето защо не е чудно, че бизнесът остава скептично настроен към възможностите на правителството да ограничи сериозно корупцията. Цялостното отношение на бизнесмените към явлението запазва своята критичност. Корупцията продължава да се определя като най-сериозният проблем на страната.

Корупционни индекси на Коалиция 2000, април 2004 (MS Word, 674 kb)

Корупционни индекси на Коалиция 2000,февруари 2004 (PDF, 478 kb)

Случаи на корупция: Изследване на бизнес-сектора в България, февруари-март 2004 (MS Word, 201 kb)

Корупционни индекси на Коалиция 2000, 2003 г.


Представяне на корупционните индекси на бизнес сектора на Коалиция 2000: медиен отзвук; май, 2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ