Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Гражданското общество срещу корупцията
 
На 26 април, 2004 г. партньорите на Коалиция 2000 се събраха в Центъра за изследване на демокрацията, за да споделят своя опит в прилагането на различни добри практики по противодействие на корупцията и представиха междинните резултати от своите проекти, които изпълняват в рамките на програмата "Гражданско общество срещу корупцията" през 2004. Участниците бяха запознати с антикорупционните инициативи и на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет, Главна данъчна дирекция, както и с проект Инициатива отворено управление на Американската агенция за международно развитие.

Участниците в работните групи обсъдиха дейностите по изпълняваните от тях проекти през първото тримесечие на 2004 г. Основните междинни резултати постигнати по проектите в трите основни области включват:

- В Група Антикорупционно образование: разработка на учебни програми за педагози по антикорупционно образование и модел за антикорупционно обучение, който включва практическо запознаване на подрастващите с институциите.
- В Група Типология и противодействие на корупцията в публичната сфера: изготвяне на Харта за противодействие на корупцията в участието на местния бизнес и неправителствени организации в гр. Велинград; откриване на приемна за подаване на жалби срещу корупционни практики в здравеопазването в гр. Перник.
- В Група Създаване и развитие на институцията омбудсман: По време на дискусията беше представена дейността по създаване на институцията омбудсман на местно ниво в общините Баните, Разград и Ботевград, както и работата по въвеждането на институцията “училищен посредник” в три средни училища в град Пловдив. В дискусията взеха участие новоизбраните обществени посредници на община Баните – Зорка Карипова, и на община Ботевград – Васил Василев, които запознаха присъстващите с процедурата, по която са били избрани, и с досегашната си дейност.

Дневен ред на дискусията
Проекти по програма "Гражданско общество срещу корупцията", приключили през 2002 и 2003 г.
Текущи проекти по програма "Гражданско общество срещу корупцията"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ