Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Отнемането на имущество в Европа като инструмент за противодействие на корупцията и организираната престъпност
 
В уводните си думи председателят на УС на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов и временно управляващият посолството на Ирландия Остин Гормли, изтъкнаха важната роля, която отнемането в полза на държавата на незаконно придобито имущество би могло да изиграе за ефективното противодействие на корупцията и организираната престъпност. Според д-р Шентов наказателното съдопроизводство само по себе си не винаги може да бъде достатъчно ефективно за успешна борба с организираната престъпност и корупцията и за тази цел е необходимо да бъдат предприети други мерки в тази насока, включително въвеждането на процедури по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Г-н Гормли, който говори за борбата с организираната престъпност като основен приоритет на ирландското председателство на Европейския съюз, посочи значението на публично-частното партньорство за консолидиране на усилията на всички заинтересовани институции в областта на превенцията и противодействието на организираната престъпност.

Опитът на Испания, Франция и Ирландия в тази област беше представен от Мигел Анхел Алонсо Родригес, главен инспектор на Наказателната полиция, Национална полиция в Испания, Жерар Леге, директор по международните въпроси, Икономически и финансов отдел, Главна дирекция на Съдебната полиция, и Феликс МакКена, директор на Бюрото за незаконно придобито имущество в Ирландия. Те обърнаха специално внимание на приложното поле на института на отнемането на незаконно придобито имущество в съответните държави, компетентните органи и процедурите за блокиране и отнемане на имущество, както и прилаганите механизми за гарантиране на правата на третите лица и обясниха, че в Европа съществуват два основни модела на законодателно уреждане на отнемането в полза на държавата на незаконно придобито имущество: според първия модел, прилаган в Испания и Франция, нормите относно конфискацията на незаконно придобито имущество са инкорпорирани в наказателното и наказателнопроцесуалното право, докато при втория, избран в Ирландия, този институт е уреден в специален закон.

Българският законопроект за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, беше представен от министъра на вътрешните работи проф. Георги Петканов. Законопроектът, изготвен през 2002 г. и впоследствие усъвършенстван през 2003 г., наскоро беше одобрен от Министерския съвет и предстои да бъде внесен в Народното събрание. Както беше обяснено от проф. Петканов, законопроектът следва ирландския модел и е насочен към въвеждане на гражданскоправна процедура за отнемане на незаконно придобито имущество. Според министъра на вътрешните работи, той има три основни функции: компенсационна, регулативна и превантивна. Като основно предимство на законопроекта проф. Петканов изтъкна изискването за съдебно решение, както за блокирането, така и за отнемането на съответното имущество.

Председателят на Софийския окръжен съд и на Съюза на съдиите в България Нели Куцкова представи становището на Съюза и изрази подкрепа за основната цел на законопроекта, като направи и конкретни предложения за подобряването му. Тя предложи да бъде организирана експертна дискусия, преди законопроектът да бъде гласуван от Народното събрание.

Светла Цачева, съдия от Върховния касационен съд, направи редица критични забележки, отнасящи се предимно до недостатъчните гаранции за спазване на правата на третите лица.

Заместник-директорът на Националната следствена служба Румен Георгиев обърна внимание на голямата обществена подкрепа за приемането на закона, като подчерта, че такава подкрепа е предимство в процеса на изготвяне на закона, но тя би могла да се превърне в предизвикателство в хода на неговото прилагане.

Според директора на Агенцията за финансово разузнаване д-р Васил Киров законопроектът е бил съществено подобрен и би могъл успешно да постигне целите си. Според д-р Киров основно предимство на закона ще бъде неговата приложимост към случаи, в които наказателното производство е било спряно или не може да бъде започнато.

Георги Атанасов, адвокат, изрази оценката си за извършената работа по законопроекта, но изтъкна редица слабости, които според него следва да бъдат взети предвид при бъдещото му усъвършенстване.

Народният представител Владимир Дончев,председател на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, изрази подкрепата си за законопроекта и предложи да се организират по-широки обществени и експертни дебати по него в течение на законодателния процес.

Здравка Калайджиева, адвокат, сподели, че българското общество е силно заинтересувано от приемането на такъв закон, но същевременно предложеният проект се нуждае от усъвършенстване, за да може успешно да постигне целите, които преследва.

В заключение проф. Петканов отговори на някои от критиките, направени по време на дискусията, и изрази увереността си, че повечето от препоръките ще бъдат взети предвид в хода на по-нататъшното усъвършенстване и приемането на законопроекта.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ