Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Разпространението на малки оръжия и организирана престъпност в България
 
Български и чужди експерти обсъдиха рисковете от разпространението на малки оръжия и системата за експортен контрол в България по време на дискусия, която се проведе на 5 април 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията. Основен акцент в дискусията бяха заключенията и препоръките на аналитичния доклад "Българският износ на оръжие". Анализът съдържа изводи и препоръки, свързани с промяна в структурата на органите, контролиращи износа на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ), прозрачността на търговията с оръжие, намаляване на излишъците от МОЛВ и режима за контрол върху разпространението на МОЛВ в страната.

В дискусията взеха участие експертите от Работната група за контрола върху малки оръжия, представители на Министерствата на икономиката, външните работи, вътрешните работи и отбраната, както и експерти от британската неправителствена организация Сейфъруърлд , Центъра за контрол на въоръженията в Югоизточна Европа към ПРООН и Центъра за борба с трансгранична престъпност в Букурещ . Специален гост беше лорд Франк Джъд, бивш министър на отбраната и министър на развитието на Великобритания.

Във встъпителното си слово Иван Пиперков, Началник отдел "Глобална сигурност и разоръжаване" в дирекция "НАТО и международна сигурност" в Министерството на външните работи, отбеляза, че прозрачността е съществен елемент в борбата с незаконната търговия с МОЛВ. Той се спря на ролята на Министерството за повишаване на ефикасността на системата за експортен контрол в съответствие с ангажиментите по международните споразумения и последните тенденции в тази област.

Първата сесия беше посветена на резултатите от аналитичния доклад, подготвен от Експертна група, в която участват представители на държавната администрация и експерти от Центъра за изследване на демокрацията и Сейфъруърлд. В своята презентация Филип Гунев , научен сътрудник в Европейската програма на Центъра, посочи рисковите фактори за България, между които тежкото финансово положение на фирмите от отбранителната промишленост, социалната страна на строг контрол и корупцията на контролните органи. Докладът препоръчва как да бъдат намалени тези рискове чрез:

- приватизация или преструктуриране на финансово затруднените фирми от отбранителния сектор; - унищожаване или продажба на излишъци от оръжие и боеприпаси;
- повече прозрачност при продажбите на армейските излишъци;
- регистриране на производство и вътрешни продажби на оръжие;
- създаване на отделен контролен орган или премахване на конфликти на интереси във сегашни контролни органи и
- създаване на механизми за граждански контрол върху износа на оръжие чрез публикуване на годишен публичен доклад.

Ейндрю Уилкинсън, Ръководител на екип в Центъра за контрол на въоръженията в Югоизточна Европа (ПРООН), подчерта важността на партньорството между държавните институции и неправителствените организации. Според него докладът на Центъра допринася за развитието на това партньорство и представлява ценен инструмент за осигуряване на прозрачност в обществото.

Галин Генов, експерт в Дирекция " представи настоящата законодателна рамка на системата за експортен контрол в България. Той даде своите коментари и внесе разяснения към някои от статистическите данни, цитирани в доклада. Г-н Генов заключи, че докладът е добър резултат от добрия обмен на информация между отговорните институции.

В своето приветствие Лорд Джъд постави висока оценка на аналитичния доклад. Той подчерта, че след като законодателната рамка и правила са установени е необходима воля, за да има видим резултат от тях. Трябва да променим изцяло начина, по който приемаме разпространението на малки оръжия по света, тъй като това е важен хуманитарен проблем, каза Лорд Джъд и предложи приемането на ефективни икономически стратегии за преодоляване на политическата нестабилност в международен план. Лорд Джъд призова НАТО и Европейския съюз да подкрепят реформите в отбраната на България.

По време на втората сесия бяха разгледани връзките между организираната престъпност и нелегалната търговия с МОЛВ. Директорът на НСБОП ген. Румен Миланов също приветства диалога с гражданското общество по тези въпроси, но в същото време подчерта, че службата извършва редица секретни операции, които биха имали успех ако не се обявяват и разискват публично. Той прецизира задачите на НСБОП за противодействие на разпространението на МОЛВ и конролиране на количеството на легално и нелегално оръжие, притежавано от организирани криминални групи.

В последвалата дискусия заместник-министърът на вътрешните работи и член на Междуведомствената комисия по експортен контрол Румен Стоилов представи в положителна светлина резултатите от работата на Комисията. Тихомир Безлов, Главен експерт в Центъра, постави акцент върху слабо контролираните сухоземни и морски граници, което улеснява нелегалната контрабанда. Ген. Миланов сподели мнението на народния представител Татяна Дончева, според която е необходимо по-добро законодателство и по-строг контрол върху притежанието на малки оръжия.


Програма на дискусията
Българският износ на оръжие - презентация на Филип Гунев (Power Point, 364 kb)
Българският износ на оръжие - аналитичен доклад
Медиите за дискусията и доклада
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ