Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински обучителен семинар в община Брезово: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
 
На 22 декември 2003 г. в град Брезово се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – Пловдив.

Участие в семинара взеха кметовете и кметските наместници на всички населени места в община Брезово, представители на областната и общинската администрация и общински съветници. Целта на семинара беше да запознае участниците с въведената с последните изменения на Закона за местното самоуправление и местната администрация възможност за създаване в общините на институцията местен обществен посредник и да ги информира за ролята, която тя играе за подобряване на административното обслужване и противодействие на корупцията на местно ниво.

Екип на Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – Пловдив представи законодателната уредба на институцията в България и практическите проблеми, които следва да бъдат преодолени при бъдещото й установяване на местно ниво, както и сравнителноправен преглед на уредбата на институцията в Европа. Специално внимание беше отделено на Информационната мрежа Омбудсман.

Програма на семинара
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ