Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора кръгла маса на местните обществени посредници: "Институцията местен обществен посредник: механизъм за закрила правата на човека и противодействие на корупцията"
 
На 12 март 2004 г. в София се проведе втората кръгла маса на местните обществени посредници. Тя беше организирана съвместно от Коалиция 2000 и Центъра за изследване на демокрацията и се концентрира върху опита и добрите практики на местните обществени посредници като механизъм за закрила на правата на човека и противодействие на корупцията.

Развитието на институционалните и законодателни предпоставки за установяване на институцията омбудсман в България, особено приемането през 2003 г. на законодателната уредба на институцията на национално и местно ниво (Законът за омбудсмана, Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация) и необходимостта от по-нататъшното й развитие и усъвършенстване бяха сред главните теми на дискусията. Функциите на институцията местен обществен посредник и възможностите й да скъсява разстоянието между гражданите и общинската администрация, механизмите за установяване на подобни институции, дейността им и трудностите, които срещат в различни общини и възможностите за развитие на сътрудничество между тях също бяха обсъдени на кръглата маса.

Действащи и бивши местни обществени посредници, депутати, представители на местната администрация и неправителствени организации, работещи в сферата на установяването на институции от типа на омбудсмана и експерти взеха участие в дискусията.

Програма на кръглата маса
Резюме на дискусията
Пълна стенограма на кръглата маса (MS Word, 237 kb)
Първа кръгла маса на местните омбудсмани
Информационна мрежа Омбудсман
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ