Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Министерство на финансите откри сигнален телефон за борба с корупцията
 
Министерство на финансите откри на 10 септември 2003 г. безплатен сигнален телефон за борба срещу корупцията. Подобна услуга се предоставя за първи път в България и цели подобряване на политиката за ефективна борба с корупцията.
На този телефон гражданите могат да подават сигнали за корупция, свързани с дейността на данъчни и митнически служители и на служители от администрацията на Министерство на финансите.
Системата е достъпна денонощно, работи едновременно с 30 линии и може да се използва от всички граждани на територията на България, разполагащи с телефон с тонално набиране. Засега номерът на горещия телефон на МФ 080018018 не може да бъде избиран от мобилните оператори и от телефонните автомати на фирмите Мобика и Булфон. След набиране на телефонния номер, служебни съобщения напътстват гражданите как да процедират при подаването на своя сигнал за корупция.
Телефонната система приема не-анонимни и анонимни сигнали, но анонимните се приемат само за сведение, без да бъдат обработвани. За да се обработи сигналът за корупция, гражданинът трябва да посочи трите си имена и единен граждански номер, както и адрес за кореспонденция и актуален телефон за обратна връзка.

Информацията се обслужва от Инспектората на Министерство на финансите. Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на финансите и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите. Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване.

Общо 63 сигнала са подадени на сигналния телефон за борба с корупцията в Министерство на финансите от откриването му на 10 септември до края на 2003 година. От тях 51 са валидно подадени сигнали, а 12 са анонимни. 29 от подадените от граждани сигнали се отнасят до структури на Министерство на финансите, 10 сигнала са по теми, несвързани с корупция, а 12 са за административни структури извън МФ.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ