Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Възможности за осъществяване на електронни обществени поръчки в рамките на бъдещото електронно правителство в България
 
Центърът за икономическо развитие (ЦИР), Проект “Инициатива отворено управление” (OGI) и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (ARC Fund) съвместно организираха работна среща на тема “Възможности за осъществяване на електронни обществени поръчки в рамките на бъдещото електронно правителство в България”, която се проведе на 17 септември 2003 г. в сградата на Центъра за икономическо развитие.

Идеята на работната среща е да се обсъдят перспективите, проблемите и възможните решения за създаването на успешно функционираща система за провеждане на обществените поръчки по електронен път. С оглед на разглежданата проблематика и предварителния план на срещата, за участие в нея бяха поканени представители от държавната администрация, които имат доказан интерес и практически опит за осъществяване на идеята за създаване на електронното правителство в България.

Целта бе да се обсъдят постигнатите резултати до момента и да се определят необходимите действия и механизми, които биха ускорили изпълнението на Проекто-плана за изпълнение на Стратегията за електронно правителство за периода 2003 – 2005 година. Същевременно, съорганизаторите на форума разчитаха на компетентното мнение и предложения от страна на участниците за конкретната помощ, от която се нуждаят и която би могла да залегне в техните краткосрочни програми.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ