Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
“Прозрачни действия – отговорни решения”
 

На 10-11 септември 2003 г., в София, Фондация за реформа в местното самоуправление организира семинар “Прозрачни действия – отговорни решения”, с цел да насърчи обмена на опит и осигури широка подкрепа на инициативи за прозрачност и откритост в действията на общинската администрация. В семинара участваха над 60 представители на местната власт, държавни институции и нестопански организации.
Семинарът се проведе в рамките на Програма “Информационна мрежа на местните власти - ЛОГИН” на ФРМС, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество и Американската агенция за международно развитие.

На семинара бяха разгледани проблемите и приоритетите за действие на местно ниво и се дискутираха модели за прозрачност, отговорност и отчетност на общинската администрация. Бе направен преглед на иновационни практики на българските общини и техните партньори, които обхващат работата на общинския съвет, етични норми, обществен посредник, участие на гражданите във взимане на решения, организиране на обществените услуги, финансово управление и бюджетен процес, процедури за управление на общинска собственост, общински фирми и доставки, взаимодействие с медиите, предоставяне и осигуряване на достъп до информация.

В рамките на семинара бе връчена Годишна награда "Община новатор 2003" на ФРМС за иновационни практики, които представят ефективни механизми за прозрачност, отговорност и отчетност на местната власт.

Четири неправителствени организации - партньори на Коалиция 2000, бяха номинирани за антикорупционните си проекти, изпълнени в рамките на Коалиция 2000.

Център за изследване на политическите процеси, Шумен, Представители на Центъра за изследване на политическите процеси, Шумен, получават грамота за въвеждане на най-добра иновационна практика бе награден с грамота за иновационната практика Граждански наблюдател, с която участва в конкурса. Основният проблем, който тази практика решава, е своевременното информиране на гражданите при възникване на значим за местната общност проблем и осъществяване на бърза обратна връзка между гражданите и структурите на местната власт. (за контакти: Георги Георгиев, Изпълнителен директор, ЦИПП, Шумен, ул. “Съединение” 115, тел./факс , pprc_sh@yahoo.com) <br/><br/>• <b>Фондация “Град и култура”, Варна</b>, бе отличена за проекта “Инициатива за гражданска култура”. <img alt= Фондацията създава постоянно действаща регионална мрежа за сътрудничество между училищата и институциите на властта в лицето на Варненски окръжен съд, РДВР – Варна, Община Варна, Областен управител на Варненска област. (за контакти: Любомир Кутин, координатор на проект “Инициатива за гражданска култура”, 9001 Варна, п.к. 50, тел , l_koutin@abv.bg)

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Перник, в партньорство с Фондация за развитие на предприемачеството, бе номиниран за проекта “Противодействие на корупцията в местната власт – антикорупционни практики в общините на територията на област Перник”, който е адресиран към местния бизнес, НПО, общинската администрация и медиите с основна задача да активизира диалогът и сътрудничеството между администрацията, бизнеса и гражданското общество в посока създаване на нормативни и обществени механизми за ограничаване на корупционните практики и прояви на общинско и местно ниво. (за контакти: Светлана Паунова, 2300 Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 4а, тел. 076/ 601 386, Svetlana_r_p@abv.bg)

Българска младежка легия “Стефан Стамболов”, Смолян, бе номиниран за проекта “Местен омбудсман в родопските общини”, който цели повишаване прозрачността на местната власт, както и на гражданската активност, институционализиране на Обществения посредник – местен омбудсман в общините Чепеларе, Баните и Неделино, изграждане на устойчив модел на мониторинг, граждански контрол и партньорство в местното самоуправление и превенция и ограничаване на корупцията в общините Чепеларе, Баните, Неделино и Смолян. (за контакти: Деян Ашков, Председател, БМЛ “Стефан Стамболов”, 4700 Смолян, п.к. 111, бул. “България” 5, Младежки дом – офис 4)

Д-р Живка Дамянова, експерт на антикорупционната инициатива Коалиция 2000, представи Регионалната антикорупционна мрежа от местни организации из цялата страна, изградена от Коалицията.

Екип на Инициатива “Отворено управление” представи тригодишния проект, финансиран от USAID в подкрепа на усилията на правителството и гражданското общество в областта на отвореното управление и борбата с корупцията. ИОУ работи със Сметната палата, държавни структури, участващи в обществените поръчки, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и избрани министерства, както и подпомага дейността на Коалиция 2000.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ