Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Законодателно уреждане на институцията местен обществен посредник
 
На 18 юли 2003 г. 39-тото Народно събрание прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сред приетите промени е законодателното уреждане на възможността за създаване на институции от типа омбудсман на местно равнище. Новоприетите текстове предвиждат възможност за общинските съвети да избират с квалифицирано мнозинство обществен посредник, като приемат правилник за организацията и дейността му. Общественият посредник ще съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
По този начин се създават нормативни гаранции за утвърждаване на действащите местни обществени посредници, както и предпоставки за бъдещото създаване на подобни институции.

Дългогодишните усилия на Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с други неправителствени организации и с представители на държавни институции, на органите за местно самоуправление, вкл. и Националното сдружение на общините, допринесе в много голяма степен за постигането на този положителен резултат.

Виж повече за институцията местен общесвен посредник /омбудсман/

Виж Закона за омбудсмана

Виж Информационната мрежа Омбудсман
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ