Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пета годишна среща на Антикорупционната мрежа на икономиките в преход
 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Управителния борд на Антикорупционната мрежа на икономиките в преход организираха 5та годишна среща на Антикорупционната мрежа, която се състоя в Центъра за развитие на частния сектор на ОИСР в Истанбул, Турция, от 10 до 12 септември 2003 г.

Годишната среща представлява форум за критически анализ, обмяна на опит и практически изводи в борбата с корупцията. По време на срещата бе направен и преглед на скорошни промени и наболели въпроси, свързани с корупция на регионално ниво, и се отчетоха постиженията на регионалните инициативи и международни антикорупционни програми в Централна, Източна и Югоизточна Европа и Общността на независимите държави. За участие в срещата бяха поканени представители на правителствата на 24-те страни в преход, участнички в Мрежата и на обществени организации, както и на международни организации, НПО и двустранни и многостранни донорски агенции. Коалиция 2000 бе представена от член на Съвета за координация на Коалицията, г-н Бойко Тодоров.

По време на сериите пленарни сесии се обсъждиха въпроси като измерване на корупцията, финансиране на политическите партии и кампании, управление на конфликт на интереси, прозрачност на бюджета, корупцията в предоставянето на услуги в публичния сектор, изводи и уроци от работата на специализираните агенции и въвличането на частния сектор в борбата с корупцията.

Срещата бе особено полезна с това, че на министерско ниво беше одобрена новата суб-регионална инициатива за Армения, Азербайджан, Белорус, Грузия, Руската федерация, Украйна и Таджикистан, която беше предприета още през 2003 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ