Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса на тема Финансиране и контрол на политическите партии
 
На 6 юни 2003 г. “Инициатива отворено управление” на Aмериканската агенция за международно развитие съвместно със Сметната палата на Република България и неправителствената инициатива за борба с корупцията Коалиция 2000 организираха кръгла маса за обсъждане на Глава четвърта: “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ” от Закона за политическите партии.

Целта на обсъждането бе да се посочат основните проблеми, свързани с финансирането и контрола върху финансите на политическите партии в България, да се обсъдят възможностите за промени в законодателството, свързано с финансиране на политическите партии, и да се изработят конкретни механизми за повишаване на прозрачността и отчетността при финансиране на политическите партии. В дискусията участваха народни представители, представители на изпълнителната власт, неправителствени организации, представители на чуждестранни посолства в Република България и журналисти.

Обсъждането на закона беше открито от г-жа Дебра Макфарланд, Директор на мисията на Американската агенция за международно развитие в България. Приветствие към участниците отправи и г-н Робърт Пейдж, директор на проект “Инициатива отворено управление”. За лектори бяха поканени г-н Ив Дубле, директор на “Правния Институт” към френския парламент, г-н Григорио Кунадо, директор на отдела за финансов контрол върху политическите партии към Сметната Палата на Кралство Испания, г-н Георги Николов, председател на Сметната палата на Република България и г-н Даниел Смилов, преподавател по сравнително конституционно право към Централно Европейския институт в Унгария.

Проект “Инициатива отворено управление” е финансиран със средства на Американската агенция за международно развитие и се реализира в България от международната консултантска фирма “DPK Consulting” със седалище в Сан Франциско. Проектът ще подпомага в продължение на 3 години държавните институции в България в стремежа им за постигане на по-голяма прозрачност, отчетност и ефективност в дейността им. Основни партньори на проекта от страна на българското правителство са Сметната палата, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Дирекция “Обществени поръчки” към Министерския Съвет.
Проектът активно подпомага и развитието на гражданското общество в България и усилията на Коалиция 2000 за изработване на механизми за прозрачност и контрол върху дейността на държавните институции.

Виж повече информация за дискусията, организирана от Коалиция 2000 на 2 декември 2002 г., на тема "Финансиране на политическите партии"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ