Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Конфликтът на интереси в публичната администрация
 
На 15-16 май 2003 г. в Синая, Румъния, се проведе двудневна международна конференция на тема “Конфликтът на интереси в публичната администрация – регулации и механизми за контрол”, организирана от Института за публична политика, Букурещ, с подкрепата на румънската Национална агенция за публична администрация.

Участници в конференцията бяха представители на правителството - Министъра на публичната администрация на Румъния, представители на Министерство на правосъдието, депутати, сенатори, представители на Съвета на Европа и на Европейската комисия, както и на неправителствени организации. Бяха поканени представители на държавни институции и независими експерти от България, Унгария, Полша, Молдова.

Основната цел на конференцията беше да се обсъди антикорупционното законодателство в Румъния и съседните страни и по-специално – механизмите за прилагане и контрол на местно ниво, вкл. антикорупционни инициативи на неправителствените организации. Беше обсъден Законът за конфликт на интереси, т.нар. “Закон 161”, приет от румънския парламент и влязъл в сила от 23 април т.г. Така също държавни експерти представиха антикорупционното законодателство в отделните страни: Полша, Унгария, Молдова, а българското законодателство беше представено от г-н Христо Панайтов, старши експерт в Дирекция "Държавна администрация" към Министерския съвет.
Вторият ден от конференцията беше посветен на проблемите на борбата с корупцията на местно ниво – в регионалните и локалните структури и неправителствения сектор.

Д-р Живка Дамянова, главен експерт в Коалиция 2000, представи програмата на Коалиция 2000 "Прозрачност на местната власт” и опита в институционализирането на гражданско участие и контрол чрез създаване на Обществен съвет за борба с коруцията на ниво община, Граждански наблюдател в общинския съвет, мониторинг на общински търгове, местен омбудсман и други.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ