Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Чуждестранните донори изразяват подкрепа за антикорупционните усилия на Коалиция 2000
 
На 28 септември, 1998 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя среща между представители на чуждестранните донори и Коалиция 2000. Срещата се проведе под съпредседателството на г-н Томас О'Брайън, Постоянен представител на Световната банка в София и г-н Джон Тенънт, Директор на мисията на Агенцията за международно развитие на САЩ в България.

Д-р Огнян Шентов, Директор на Центъра за изследване на демокрацията и член на Съвета за координация на Коалиция 2000, представи пред международните донори процеса Коалиция 2000 и антикорупционните й усилия до този момент. "Само за пет месеца Коалиция 2000 успя да разработи План за действие срещу корупцията, който бе публикуван в 2000 броя и разпространен за мнения и препоръки сред държавните институции, сред неправителствени и международни организации, както и сред основните печатни и електронни медии в България и в чужбина," подчерта Д-р Шентов.

"Коалиция 2000 проведе поредица от изследвания, имащи за цел измерването на реалното ниво на корупционните практики и определянето на обществените представи за корупцията," съобщи г-н Александър Стоянов, Зам.-директор на Центъра за изследване на демокрацията, който е сред учредителите на Коалиция 2000. Резултатите от изследванията ще бъдат обобщавани в годишни доклади за оценка на корупцията, които ще предоставят и информация за ефективността на антикорупционните усилия, обясни г-н Стоянов.

Коалиция 2000 ще разработи и осъществи информационно-образователна кампания, която ще повиши информираността на управляващите и обществото за причините за корупцията и негативното й влияние върху икономиката, съобщи г-н Емил Георгиев, координатор на Коалиция 2000.

"Коалиция 2000 може да се превърне в платформа не само за антикорупционните усилия на организации от България, но също и за регионални и международни инициативи за борба с корупцията," заяви г-н Бойко Тодоров, Директор на информационния и документационен център на Съвета на Европа в София и член на Съвета за координация на Коалиция 2000.

"Коалиция 2000 е съвсем навременна инициатива ако се вземе предвид, че корупцията се е превърнала в сериозен проблем за всички слоеве от българското общество," подчерта г-н О'Брайън. "Сътрудничеството между държавната администрацията и неправителствените организации в борбата с корупцията е изключително важно," посочи г-н Ромен Дарбелей, секретар по въпросите на сътрудничеството и развитието в посолството на Швейцария в България.

"Международната общност в България може да допринесе в усилията за борба с корупцията на Коалиция 2000 като упражнява международен натиск," каза г-н Антонио Виджиланте, Постоянен представител в София на програмата на ООН за развитие. Опирайки на досегашния си опит, международната общност в България може да бъде и надежден източник на информация за процесите на корупция в страната.

Според г-н Тенънт, "Коалиция 2000 е уникална инициатива в световен мащаб." Самото съществуване на План за действие срещу корупцията, който се ползва с обществената подкрепа, е добра предпоставка за постигането на ефективни резултати. Следователно, Коалиция 2000 заслужава да получи подкрепата на международните донори. Освен това, Коалиция 2000 може индиректно да подпомогне и други проекти на чуждестранните донори в България.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ