Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Коалиция 2000 е готова да разшири обхвата на своята дейност
 
Резултатите от първата фаза на процеса Коалиция 2000 (юли - декември 1998 г.) и основните насоки за работа през втората фаза (с продължителност 30 месеца) бяха обсъдени на заседание на Съвета за координация на Коалиция 2000, проведено на 11 декември 1998 г. в Центъра за международен мениджмънт “Бистрица” край София.

Участниците в заседанието оцениха като успешна досегашната работа на Коалиция 2000. Бе констатирано, че за разработения от коалицията План за действие срещу корупцията са получени отлични отзиви от експерти по борбата с корупцията в Световната банка, в Съвета на Европа, от Центъра за международно частно предприемачество, както и от финансиста Джордж Сорос. Едновременно с това бе отбелязано, че Коалиция 2000 е успяла да изгради успешен модел на сътрудничество между частния и държавния сектор, който може да се използва и от други страни в региона.

По време на дискусията стана ясно, че Коалиция 2000 е готова да разшири обхвата на антикорупционната си дейност в зависимост от наличието на финансови ресурси. На първо място, Коалиция 2000 има желание да подпомогне изграждането в 4-5 общини в страната на антикорупционни съвети. Предвижда се антикорупционните съвети да бъдат съставени от представители на местната администрация, на местните медии, на местни бизнес асоциации, от личности със значително влияние върху местното обществено мнение, както и от представители на неправителствени организации. Тяхната задача ще бъде да събират информация за случаи на корупция, както и да предлагат мерки за ограничаването и премахването на съществуващите корупционни практики.

Предлага се и провеждането на изследвания за качеството на услугите в 12 предварително избрани населени места, резултатите от които да бъдат публикувани в местните медии. Предвижда се публикациите да бъдат последвани от срещи между представители на местната общественост и администрация, на които да бъдат обсъдени недостатъците в работата на администрацията и да бъдат предложени мерки за нейното подобряване. Новите информационни технологии също могат да бъдат използвани за повишаване на прозрачността в работата на местната администрация.

По молба на заместник министъра на финансите и началник на ГУ “Митници”, Пламен Минев, Коалиция 2000 би могла да си сътрудничи и с митническите власти в борбата им срещу корупцията.

Според участниците в заседанието на Съвета за координация Коалиция 2000 би могла да организира кръгла маса с представители на асоциациите на чуждия бизнес в България и на Агенцията за чуждестранни инвестиции за обсъждане на съвместни инициативи, насочени към намаляване на корупцията в българското общество.

Включването на антикорупционни текстове в учебниците за средните училища е още една възможност за утвърждаване на антикорупционното послание на Коалиция 2000.

Представителите на Съвета за координация се обединиха около мнението, че разпространяването на опита на Коалиция 2000 при разработването и прилагането на антикорупционна стратегия в други страни в преход трябва да бъде дългосрочна стратегия на организациите, участващи в този процес.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ