Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Българското общество се нуждае от Омбудсман за да се справи с корупцията
 
Извадки от доклада на работната група на Коалиция 2000 за създаване на институцията омбудсман в България.

България има нужда от Омбудсман, смята работна група при Центъра за изследване на демокрацията, която предлага въвеждането на институцията Омбудсман като част от Плана за действие срещу корупцията на Коалиция 2000. "Основна функция на Омбудсмана и на сходните с него институции е да наблюдава административната дейност в държавата и да бъде възпиращ фактор срещу злоупотреби с властта, срещу корупция и произвол, накърняващи правата на човека," твърди в своя доклад работната група.

В редица страни институцията Омбудсман се е утвърдила като част от механизма за свободно и гaрантирано упражняване на човешките права. Тя е създадена за първи път в Швеция през 1917 г. по нареждане на краля на страната и в своя класически вид представлява конституционен или извънконституционен орган, упълномощен от Парламента да бъде пазител на правата на частните лица срещу накърняващите ги действия на държавната администрация.

Според работната група при Центъра за изследване на демокрацията, най-добре е в България институцията Омбудсман да бъде въведена по конституционен път. При сегашното разпределение на политическите сили в Парламента обаче, това би бил един изключително труден акт. Затова, предложението на работната група е институцията Омбудсман да бъде въведена чрез специален закон. Съществува възможност впоследствие институцията да бъде конституционализирана.

Предлаганият от работната група вариант предвижда създаването "на институция от един национален омбудсман с общи компетенции, опиращ се на класическия модел на омбудсман от скандинавски тип, обогатен с нововъведения от съвременните му варианти, осъществени в европейските страни, както и с виждания за необходими и възможни специфики на институцията в българските условия". Основното предназначение на институцията Омбудсман ще бъде да гарантира по-ефективно правата и свободите на частноправните субекти като при тяхното накърняване в една или друга степен от действието на публичните власти предлага вземането на мерки за преустановяване на накърняването на права и за възстановяване на причинените щети.

По-конкретно, правомощията на омбудсмана ще обхващат следните

области: осъществяването на изпълнителната власт, организацията и управлението на администрацията на съдебната власт и всяко осъществяване на публична дейност. От неговата сфера на дейност обаче ще бъдат изключени висшите държавни органи - Народното събрание, президента, Конституционния съд и органите на съдебната власт.

Предложението на работната група е омбудсманът да се избира с обикновено мнозинство пряко от Парламента на страната. Предвижда се неговият мандат да бъде по-дълъг от този на Народното събрание - например 5 или повече години. Броят на мандатите на омбудсмана ще бъде ограничен до не повече от два, като се предлага той да има имунитет като този на народните представители. Омбудсманът ще трябва да се отчита пред Народното събрание веднъж годишно.

С въвеждането на институцията на Омбудсмана, България ще отговори и на препоръките на Съвета на Европа за създаване на подобни институции в страните, в които те все още липсват.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ