Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Eкспертна група по проблемите на контрабандата и корупцията
 
На 12 ноември 1999 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща на тема “Контрабанда и корупция”, на която присъстваха служители от Националната следствена служба, представители на Коалиция 2000, както и експерти от неправителствени организации и журналисти, извършващи разследвания в тази област. Обсъдена бе предварително представената студия на Йово Николов от в. “Капитал” на тема “Контрабандни канали и корупционни практики в България”. Съдоклади на тема “Куфарната търговия” в България” и “Корупция и митници” изнесоха съответно Веселин Минчев от БАН и Красимир Добрев, журналист от в. “Сега”.

В хода на обсъждането на студията на г-н Николов бяха систематизирани голяма част от схемите за контрабанда, както и за въвличането на представители на държавната администрация по границите и в страната. Засегнати бяха основните типове вреди, които контрабандата нанася на икономиката ни.

Участниците отбелязаха, че през последните две години се наблюдава тенденция за пресичане на контрабандата в митниците. Подчертано бе обаче, че ГУ “Митници” не е в състояние да спре големите контрабандни канали без единодействието с органите за сигурност, органите на НСБОП и следствието, както и координирането на дейността на международно ниво.

По време на дискусията бяха засегнати и въпросите за сезонната емиграция и незаконното пребиваване на наши граждани в чужди държави, както и за куфарната търговия като неформален сектор на икономиката, който поради значителния брой ангажирани в него хора не може да няма дълготрайни последствия. Важен елемент на контрола върху контрабандата е въвеждането на иконометрична система за мониторинг по модела на т. нар. огледални статистики, с помощта на който би могло да се установи постоянно измерване на приблизителните стойности на контрабандата.

Необходимостта от предприемане на конкретни мерки за овладяване на контрабандата мотивира и създаването на Експертна група по проблемите на контрабандата и корупцията към Коалиция 2000. По общо мнение в групата трябва да бъдат включени и представители на митниците и НСБОП. Дейността й ще бъде насочена към разработването на концепция за противодействие на корупцията както на национално равнище, така и в международен план.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ