Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупционни индекси за април 1999 отбелязват понижение
 
Практическата ефикасност на корупцията продължава да намалява, показват Корупционните индекси на Коалиция 2000 за второто тримесечие на 1999 г. В сравнение с февруари 1999 г. индексът е намалял от 6.9 на 6.7. Намалението е значително по-голямо в сравнение с юни 1998 г., когато стойността на индекса е била 7.4.

Податливостта към корупцията също отбелязва спад. През април 1999 г. стойността на индекса е 3.2 - с 0.8 пункта по-ниска спрямо февруари същата година и с 1.7 пункта по-ниска от месец юни 1998 г. Изследването регистрира и намаление на корупционния натиск - от 1.7 през февруари до 1.5 през април 1999 г. В сравнение с юни 1998 г. намалението е значително - от 2.1 до 1.5.

Слабо намаление отбелязва и индексът на корупционните действия. Стойността му през месец април 1999 г. е била 0.9, докато през февруари същата година и през юни 1998 г. тя е 1.0. Положително развитие има и при индекса за оценка размерите на корупцията. Той е намалял от 6.5 през февруари 1999 г. до 6.3 през април 1999 г.

В същото време индексът на принципната допустимост към корупцията се е увеличил с 0.1 пункт в сравнение с февруари 1999 г. и през април 1999 г. достига 2.1, докато през юни 1998 г. е бил 1.5. Корупционните очаквания на населението остават високи. През април 1999 г. индексът на корупционните очаквания се е запазил на нивото си от февруари същата година - 5.4, докато през месец юни 1998 г. е имал стойност 5.0.

Априлското изследване на Коалиция 2000 не показва съществена промяна в класацията на най-корумпираните професии. На първо място са митничарите, следвани от адвокатите, съдиите и прокурорите. След тях са полицейските служители и бизнесмените. Прави впечатление, че лекарите са слезли надолу в класацията от 3-то място през февруари 1999 г. до 7-мо място през април същата година. Следват ги данъчните служители, служителите в министерствата и следователите.

За първи път социологическото проучване на Коалиция 2000 прави класация на най-корумпираните институции. Според анкетираните това са митниците, съдебната система и Агенцията за приватизация. Следват ги полицията, данъчните служби и Агенцията за чуждестранна помощ. Най-слабо корумпирани според гражданите са Президентството, Националният статистически институт и армията.

Виж индексите
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ