Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса за обсъждане на промените в лицензионните, разрешителните, концесионните и регистрационните режими
 
На 18 февруари 2000 г. като част от дейността на Коалиция 2000 в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща с г-н Димитър Бъчваров, Директор на дирекция "Икономическа политика" към Министерски съвет за обсъждане на промените в лицензионните, разрешителните, концесионните и регистрационните режими. Участниците - представители на бизнеса, Световната банка, Американската агенция за международно развитие, Българската асоциация на туристическите агенции, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Софийска стокова борса, неправителствени и браншови организации, инвестиционни посредници и финансови институции. Беше обсъден механизъм за събиране и обобщаване на всички бележки и предложения за промени. Особено внимание беше отделено на въпросите за прозрачността и премахване на бюрократичните затруднения при прилагане на съответните режими.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ