Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втори глобален форум за борба с корупцията и защита на неподкупността
 
На 28-31 май 2001 г. започна своята работа Вторият глобален форум за борба с корупцията и защита на неподкупността в Холандския център за конференции в Хага. Събитието бе в продължение на свиканата по инициатива на САЩ конференция на тази тема преди четири години.

Повече от 70 министри и три хиляди експерти и специалисти участваха във Втория глобален форум, открит от холандския министър на правосъдието, г-н Бенк Кортхалс. В неговото изказване внимание бе отделено на съчетаването между международното сътрудничество в тази област и целите, които трябва да бъдат преследвани на национално равнище. Заедно с Великобритания, Дания и Швеция Нидерландия настоява ООН да разработи конвенция срещу корупцията, която да има задължителен характер за държавите, които ще се присъединят към нея. От значение би било оформянето на международен информационен център за база данни по транснационалните корупционни проблеми, както и за данни от всяка страна поотделно. Тезите на холанското правителство бяха доразвити в изказването на г-жа Евелин Херфкес, държавен секретар на въпросите на сътрудничеството за целите на развитието, която подчерта значението на неотдавнашното проучване на Световната банка.

Програмата за четирите дни включваше обсъжадния на следните по-главни теми в специални работни групи: 1) Неподкупност и управление; 2) Правоприлагащи органи; 3) Митниците; 4) Корупция в преход и развитие; 5) Правителството и частния сектор.

Сред българските участници във форума бяха г-н Бойко Тодоров, представител на Коалиция 2000 и българският посланик в Хага, г-н Камен Величков.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ