Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Хисар
 
На 9 октомври 2003 г. в Хисар се проведе информационен ден за популяризиране на дейността на институцията омбудсман и алтернативните средства за решаване на спорове. Проявата беше организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – град Пловдив. Участие в дискусията взеха представители на община Хисар и местната администрация, включително секретарят на общината, кандидат–кметове, граждани, журналисти, представители на неправителствени организации.

Зоя Герасимова, председател на Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – град Пловдив, представи същността на медиацията като способ за по-бързо и ефективно решаване на някои видове спорове, а Таня Миланова, координатор на проекта Център за семейна и трудова медиация за социално слаби граждани – град Пловдив запозна участниците с дейността на Центъра от началото на неговата работа през май 2003 г.

Общественият посредник на Столична община Антоанета Цонева говори за oсновните проблеми и трудности във взаимоотношенията на гражданите с администрацията, свързани с качеството на административното обслужване, бюрократичните пречки, корупцията на ниво местна и подразделения на централната администрация и др. и ролята на институциите от типа омбудсман на местно равнище.

Светослав Георгиев, експерт в офиса на столичния обществен посредник, представи законодателната уредба на институцията омбудсман на национално и местно ниво в България, като подчерта необходимостта от сериозни изменения, включително и конституционното закрепване на институцията.

По време на последвалата дискусия бяха зададени множество въпроси, свързани с възможностите за установяване на институцията омбудсман, нейните правомощия и функции, практическите аспекти на дейността на омбудсмана и др.

Програма на информационния ден
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ