Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Прогнозиране на приоритетите и развитието при изграждане на електронно правителство в България
 
На 14 март 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията фондация "Приложни изследвания и комуникации" организира национален дискусионен семинар на тема "Прогнозиране на приоритетите и развитието при изграждане на електронно правителство в България". Семинарът се проведе със съдействието на Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет.

В Стратегията за електронно правителство, приета от МС през декември 2002 г., Правителството на Република България си поставя следните стратегически цели:
• Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни и леснодостъпни административни услуги на гражданите и на бизнеса.
• Разширяване на технологичните възможности на гражданите и на бизнеса за участие в държавното управление.
• Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на държавната администрация в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на Европейския съюз.

Осъществяването на тези стратегически цели ще допринесе за намаляване на разходите за поддържане на държавна администрация, за подобряване качеството на услугите, и за ограничаване на корупцията.

Дискусията на тема "Проблеми и перспективи при изграждане на електронно правителство в България" е част от проект, който цели да постави началото на форсайт-прогнозиране на технологичното и иновационното развитие в областта на изграждането на електронно правителство в България.

Първата част на дискусията на тема "Проблеми и перспективи при изграждане на електронно правителство в България" се проведе на 26 февруари 2003 г. В нея взеха участие представителите на държавната администрация и научните среди.
В настоящия семинар, който представлява втора част на тази дискусия, взеха участие експерти от бизнеса и нестопански организации, работещи в областта на ИКТ. Целта бе да се изслушат двете страни в процеса на изграждане на електронно правителство, без те да си влияят взаимно.
Резултатите от двете дискусии ще бъдат обобщени, което ще помогне за изработване на методология за технологично прогнозиране при изграждане на електронно правителство в България. Това ще осигури широка обществена подкрепа за технологични форсайт инициативи и в други приоритетни за страната области.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ