Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна кръгла маса по проблемите на младежките неправителствени организации в страните от Югоизточна Европа
 
На 26 - 27 април, 2001 г. в Кишинев, Молдова, бе проведена международна кръгла маса по проблемите на младежките неправителствени организации в страните от Югоизточна Европа, организирана от молдовския Център за прозрачност и демокрация. Участваха представители на НПО от СР Югославия, Словения, Хърватия, България, Румъния, Гърция, Албания и Молдова. В дискусиите бяха засегнати редица аспекти на утвърждаването ролята на младежките неправителствени организации и възможностите за взаимодействие със съществуващи регионални инициативи и преди всичко с Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Важен фокус в изказванията на участниците в кръглата маса бяха проблемите на публично-частното партньорство. Сътрудникът на Центъра за изследване на демокрацията Емил Ценков запозна участниците с дейността на Коалиция 2000 и по-конкретно за някои практически аспекти на сътрудничеството между граждански организации и държавни институции в борбата срещу корупцията. На кръглата маса бе представена дейността и на студентската организация "Общество без корупция", която е партньор на Коалиция 2000. Всички участници се обединиха около идеята за необходимостта от развиване на регионалното сътрудничество между младежки неправителствени организации в контекста на усилията по стабилизиране на Югоизточна Европа.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ