Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Стартиране на проект "Местен омбудсман в родопските общини - изграждане на устойчив модел на мониторинг, граждански контрол и партньорство в местното самоуправление"
 
През месец ноември 2002 г. Българска младежка легия "Стефан Стамболов" стартира проекта си, подкрепен от Коалиция 2000, "Местен омбудсман в родопските общини - изграждане на устойчив модел на мониторинг, граждански контрол и партньорство в местното самоуправление".
Бе подготвен тематичен план за откриване в местните медии "Родопи вест" и областното радио "Контакт" на Специализирана рубрика по проблемите на корупцията. Рубриката ще запознава гражданите със същността и изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията, институцията Местен Омбудсман и дейността на обществените съвети в борбата срещу корупцията. Целта на рубриката е да се въздейства върху местната и държавната администрация за максимална прозрачност в дейността им, както и върху гражданите за повишаване на обществената им активност. В Специализираната рубрика БМЛ "Стефан Стамболов" периодично ще изнася информация за дейността на местната власт, нивото на обществените услуги и проблемите с корупцията.
Сред планираните дейности на БМЛ е и подготовката на брошура "Как да постъпим при корупционен натиск".
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ