Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Независимо наблюдение на принудителното връщане: стандарти за наблюдение в България
 
В контекста на засиления миграционен натиск към Европа от последните години, Европейският съюз все по-активно търси решения за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен. В Европейската стратегия по миграция от май 2015 г. се поставя акцент върху засилване ефективността на системата за връщане чрез приемането на Наръчник за връщането с цел уеднаквяване на практиките за връщане във всички държави членки и развиването на по-солидни партньорства с трети държави в областта на реадмисията.

С цел подобряване на механизмите за принудително връщане на граждани на трети страни в контекста на спазването на техните фундаментални права, на 11 май 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар за бъдещи наблюдатели които бяха запознати с разработените Стандарти за наблюдение на принудителното връщане. Участие в събитието взеха експерти от Дирекция „Миграция“ при Минитерството на вътрешните работи, Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН), Център за правна помощ – „Глас в България“ и експерти и наблюдатели от страна на партньора в инициативата сдружение Си Ви Ес – България.

Семинарът бе открит от ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, главен експерт в Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията, който акцентира колко важна и отговорна е дейността по връщането на чужденци, изчерпали възможностите за законно пребиваване в страната, както и осъществяването на независимо наблюдение на операциите по връщане за съблюдаване спазването на фундаменталните права и достойнството на връщаните лица.

Д-р Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи накратко политиката на ЕС в областта на връщането, доброволно, както и принудително. Д-р Манчева подчерта, че темата за връщането е приоритетна в рамките на ЕС и се възприема като един от основните инструменти за противодействие на нередовната миграция. Въпреки това обаче, статистиката показва, че нивата на ефективно осъществени връщания в рамките на ЕС остават ниски, спрямо броя на издадените решения за връщане.

Представителите на Дирекция „Миграция“, Росен Талов и Мариян Дянков, очертаха опита на МВР в изпълнение на принудителните административни мерки по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Двамата експерти коментираха приликите и разликите между връщанията на незаконни мигранти с граждански полети и чрез мисии на Агенция Фронтекс и споделиха примери от практиката, които да послужат на наблюдателите в бъдещата им работа.

След почивката Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи разработените Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България, като обърна особено внимание на основните понятия, фундаменталните права на връщаните лица и аспектите на тяхното съблюдаване в отделните етапи на връщането. В последвалата дискусия участниците дадоха своите предложения за прецизиране на Стандартите, а наблюдателите зададоха конкретни въпроси относно технологията на осъществяване на наблюдението. В заключителната част на събитието Илина Ангелова сподели опита на ВКБООН в осъществяване на наблюдение на специалните домове за временно настаняване на чужденци към МВР.


Програма (Adobe PDF, 399 KB)

Презентация на д-р Мила Манчева, Старши анализатор в Социологическата програма, Център за изследване на демокрацията(Adobe PDF, 204 KB)Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на
фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020,
съфинансиран от Европейския съюз
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ