Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.68 MB)


В основата на настоящия кратък доклад стоят задълбоченото проучване на българската мрежа и дълбочинните интервюта с ключови информирани лица – със специален фокус върху използването на Интернет за набирането, транспортирането и рекламирането на услуги в процеса на трафика на хора (ТХ) и каналджийството. Анализирани са житейският и професионалният опит на интервюираните лица, както и онлайн съдържанието основно на обяви за секс работнички и евтина работна ръка в чужбина. След като очертава общ профил на българския опит в борбата с трафика на хора и приложимото законодателство, докладът идентифицира общите тенденции в тактическия подход за онлайн набиране и потенциалните рискове от трафик, свързани с него.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ