Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар в Триест на тема "Стандарти на публичния живот и начини за противодействие на корупцията"
 
Д-р Мария Йорданова, ръководител на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, изнесе доклад за опита на Коалиция 2000 в борбата срещу корупцията на семинар “Стандарти на публичния живот и начини за противодействие на корупцията”, който се проведе в Триест от 25 до 29 ноември 2002 г.
Семинарът беше организиран от новата програма “УНИДЕМ Кампус Триест” на Европейската Комисия за демокрация чрез право, известна и като Венецианската комисия, консултативен орган на Съвета на Европа. Програмата за правно обучение на държавни служители цели да осигури правни познания като основа на ефективната администрация и доброто управление и да дискутира теми като демократизация и човешки права, включително правата на хората да бъдат част от национални малцинства, както и правоприлагане и институционално изграждане.
Програмата се състои от група от семинари, при които активното участие на присъстващите е задължително. Всеки семинар включва:
· Лекции, въвеждащи темата, следвани от възможност за участниците да задават въпроси
· Дискутиране на практически примери, предложени от лекторите; тази част от семинара подпомага идентифицирането на общите европейски ценности, които могат да се прилагат във всички страни членки
· Обмяна на опит: дискутиране на реални ситуации, с които са се сблъсквали участниците. Тази част от семинара цели да идентифицира областите, в които законодателството и/или практиката трябва да бъдат подобрени, за да бъдат в пълно съответствие с общите европейски стандарти, както и да намери начин да адаптира законодателството и/или практиката към тези стандарти.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ