Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Модел за подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола
 
Пълен текст (Adobe PDF, 2.58 МB)

Свободата от насилие, независимо от неговата форма е фундаментално право на всеки човек. Правото на живот, свобода и лична сигурност е право, регламентирано във Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, както и в Европейската конвенция за правата на човека.

Целта на настоящият Модел е да даде информация и да представи съществуващите в момента дейности, услуги и служби, които работят в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола. Предложеният Модел приема, че силната разпространеност на явлението и последиците от него, налагат то да се разглежда като проблем на общественото здраве. Поради това се предлага подход, който дефинира и очертава корените и последствията от проблема в България, идентифицира рисковите и протективни фактори и предлага стратегии за ефективно справяне включващи дейности по превенция, навременна реакция и проследяване.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ