Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Препоръки за подобряване на политиките в областта на домашното насилие и насилието, основа на полов признак
 
Пълен текст (Adobe PDF, 3.9 MB)

Настоящите препоръки се основават на резултатите от Националното изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак (ДННОПП) и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие (МПЖН), разработен по Програмна област 29, BG12: Домашно насилие и насилие базирано на полов признак, мярка 3: Изследване и събиране на информация, благодарение на Норвежкия финансов механизъм. Изследването се фокусира върху четири основни тематични области, свързани с явлението ДННОПП: фактори и причини, мащаби и разпространение, последици и обществен отговор.

Изследването показва, че виктимизацията при ДННОПП е причинена от едновременното действие на три вида фактори: фактори, представляващи конфликт, модели за разрешаване на конфликти чрез насилие, които извършителите следват и липса или блокиране на възпиращи механизми. Ревиктимизация за ДННОПП възниква, когато на жертвите липсват едновременно вътрешни и външни ресурси за противодействие.

Съобщаването за разпространението на ДННОПП зависи от три фактора: действително възникване на ДННОПП, осведоменост, че преживените действия представляват ДННОПП и готовност за споделяне на този опит с властите, с предоставящите подкрепящи услуги или с изследователи.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ