Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа
 
През последните десет години характеристиките и проявленията на корупцията и мерките за борба с нея в Югоизточна Европа се промениха. Политическата корупция замени дребните подкупи, предизвиквайки сериозни социални и икономически щети като по този начин тя се превърна в основен национален и международен приоритет. Акцентът на политиките се премести от хармонизиране на националното законодателство с международните стандарти към неговото изпълнение. През 2012 г. Европейската комисия прие нов подход за разширяване, който постави върховенството на закона, борбата с корупцията и съдебната реформа в основата на процеса. За да отговори на новите приоритети на политиката на ЕС, инициативата SELDI и Македонската платформа за борба с корупцията разработиха и приложиха на практика нови механизми за гражданско наблюдение и борба с корупцията.

Вторият регионален обществено-политически форум срещу корупцията предостави на политиците и гражданското общество точна картина на корупционната среда в региона, актуални данни за корупционния натиск според Системата за мониторинг на корупцията (СМК) в Югоизточна Европа 2016 и препоръки за подобряване на мерките за борба с този феномен. Участниците във форума подчертаха, че критичните сектори с висок корупционен риск трябва да бъдат разглеждани с приоритет. Специален фокус бе поставен върху завладяването на държавата, съдебната система и ролята на гражданското общество. Събитието, което се проведе на 29 и 30 септември 2016 г. в Скопие, събра над 100 представители на европейски и национални институции, както и неправителствени организации.

Инициативата SELDI призова държавните институции да разпознаят гражданското общество като техен партньор в борбата с корупцията и равнопоставен участник в процеса на реформи. Участниците се съгласиха, че политизацията е основният инструмент за завладяване на държавата и често проблемът се крие не в липсата на институционален капацитет, а в начина, по който той се използва. В тази връзка участниците посочиха, че държавните институции и в частност съдебната система биха могли да подобрят своята ефективност само чрез добро управление, лидерство и функционираща система за вътрешен интегритет.

Програма (Adobe PDF, 348 KB, на английски език)
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 569 KB, на английски език)

Презентация на д-р Александър Герганов, експерт на SELDI, Витоша Рисърч, София (Adobe PDF, 9.11 MB, на английски език)
Презентация на г-жа Емина Нурединоска, Антикорупционна програма на USAID Македония, Македонски център за международно сътрудничество (Adobe PDF, 1.95 MB, на македонски език)
Презентация на г-жа Сабине Звенепул, координатор „Преговори за присъединяване към ЕС“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия (Adobe PDF, 764 KB, на английски език)
Презентация на д-р Янина Берг, консултант "Добро управление, антикорупция и човешки права", Ascent-EU (Adobe PDF, 506 KB, на английски език)
Презентация на д-р Раду Котич, експерт по въпросите на управлението за растежа, Съвет за регионално сътрудничество, Сараево (Adobe PDF, 799 KB, на английски език)
Презентация на д-р Тодор Ялъмов, експерт на SELDI, Софийски университет (Adobe PDF, 893 KB, на английски език) Презентация на г-жа Даниела Минева, Секретариат на SELDI, Център за изследване на демокрацията, София (Adobe PDF, 759 KB, на английски език)
Презентация на г-н Владица Бабич, зам.-директор, Сектор за превенция на корупцията, Агенцията за превенция на корупцията и координация на борбата срещу корупцията, Сараево (Adobe PDF, 2.51 MB, на английски език)


Скрита власт: Оценка на корупцията и сивата икономика в Югоизточна Европа
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ