Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Мястото на България в контекста на инициативата „Един пояс, един път“
 
Инициативата „Един пояс, един път“ представлява стратегия за развитие чрез създаване на мрежа от международни търговски и инфраструктурни партньорства, която си поставя амбициозната задача да трансформира политическата и икономическата среда в Евразия през следващите десетилетия. Потенциалните възможности за сътрудничество между Китай и България в рамките на тази инициатива бяха обсъдени на състоялата се на 6 юни 2016 г. в София среща на представители на Центъра за изследване на демокрацията с китайска делегация, водена от г-н Зоу Вензонг, постоянен член на Комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция (КНПКК), заместник-председател на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, генерален секретар на Азиатски форум Боао и бивш заместник-министър на външните работи на Китай. Делегацията включваше и г-н Ма Зонгпинг, заместник-председател на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, г-н Киан Лихуа и г-н Зоу Ликиун, членове на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, г-н Джинг Венхуанг, генерален директор на кабинета на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК и г-жа Йао Ликун, член на кабинета на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК.

От българска страна в срещата участваха д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, д-р Емил Ценков, д-р Моис Файон и ген. Чавдар Червенков, главни експерти в Програма „Сигурност“, Мартин Владимиров, анализатор в Икономическата програма, и Ясен Несторов, експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Д-р Огнян Шентов приветства делегацията и изтъкна нарастващото значение на политическите и икономическите отношения между Китай и България. Идентифицирайки корупцията като основен социален и политически проблем в двете държави, той представи разработената от Центъра за изследване на демокрацията Система за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК), чиято цел е да измерва ефективността на антикорупционните мерки в публичните институции. Д-р Шентов изтъкна високата оценка на Европейската комисия за създаването и успешното приложение на СМАК в редица български министерства и общини, както и в италиански публични администрации. Той също така представи накратко и доклада Антикорупция презареждане, в който се съдържа подробна оценка на ефективността на антикорупционните практики, приложени на правителствено ниво в Югоизточна Европа.

Д-р Емил Ценков насочи вниманието към геополитическото значение на България в контекста на инициативата „Един пояс, един път“. Представяйки страната като своеобразен мост между Европа и Азия, той изтъкна, че тези предимства биха повлияли благотворно за реализирането на стратегията „Един пояс, един път“ в региона, особено от гледна точка на привличането на чуждестранни инвестиции. Д-р Ценков отбеляза, че успешното балансиране на България в отношенията ѝ с регионални сили като Русия и Турция създава предпоставки за трайна стабилност в целия черноморско-балкански регион, което би стимулирало и занапред развитието на трансконтиненталното търговско-икономическо сътрудничество.

Г-н Зоу Вензонг благодари за поканата и изтъкна благоприятните перспективи пред сътрудничеството между Китай, България и другите страни от Централна и Източна Европа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Той изрази мнение, че България и Китай споделят редица общи интереси и възгледи, което създава предпоставки за диалог и бъдещо партньорство между двете страни не само в сферата на политическите отношения, но и в рамките на търговско-икономическите връзки. Г-н Вензонг отбеляза важното значение на задачата за справяне с корупцията в Китай и се спря на няколко антикорупционни практики, които намират успешно приложение и в двете страни. Той също изтъкна ключовата роля на Китайската комунистическа партия (ККП) като основен стълб на антикорупционната кампания в тази страна.

Делегация от Китайската фондация за мир и развитие (CFPD) посети Центъра за изследване на демокрацията
Делегация от Центъра за съвременни световни изследвания (Китай) за втори път посети Центъра за изследване на демокрацията
Делегация от Центъра за съвременни световни изследвания (Китай) посети Центъра за изследване на демокрацията
Кръгла маса: Форсайт за околна среда и енергетика: сътрудничеството между Европейския съюз и Китай
Делегация от Центъра за изследване на демокрацията посети Китай
Кръгла маса: Иновационната система на Китай: състояние и перспективи
Среща с представители на Китайската асоциация за международно сътрудничество
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ