Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа
 
Изминалата година показа ясно уязвимостта в управлението на страните от Югоизточна Европа, както и заплахата пред европейската перспектива на региона. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия-ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. Основна част от този ангажимент остава намаляването на предпоставките за корупция и завладяване на държавата, особено в сектора на енергетиката. По време на семинар на 14 юни 2016 г., SELDI, най-голямата антикорупционна коалиция от организации на гражданското общество в региона, координирана от Центъра за изследване на демокрацията, представи в Брюксел резултатите от своята Система за мониторинг на корупцията (СМК) в Югоизточна Европа 2016. СМК прави сравнение на девет страни от ЮИЕ на база анализ на политиките и социологически проучвания, проведени през 2001 г., 2002 г., 2014 г. и 2016 г. Участниците в събитието обмениха практически опит и идеи за развитие на ефективни анти-корупционни политики.

Основен фокус беше поставен върху дефицитите в управлението на енергийния сектор в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. Регионалният анализ на инициативата SELDI за основните двигатели и последствия от завладяването на държавата в енергийния сектор се основава на 57 интервюта с енергийни експерти, институции и предприятия и анализ на финансовото управление на държавните енергийни компании. Той също така предлага начини за идентифициране на специфичните рискове в сектора.

Участниците в семинара обсъдиха наличните инструменти за мониторинг на корупцията и завладяването на държавата и предложиха нови подходи, които да подобрят ранното сигнализиране. Специално внимание беше отделено на сътрудничеството между политиците, гражданското общество и бизнеса.

Програма (Adobe PDF, 420 KB, на английски език)
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 515 KB, на английски език)


Презентация на г-н Никола Бертолини, ръководител на сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“, ГД "Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия (Adobe PDF, 751 KB, на английски език)
Презентация на д-р Александър Герганов, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 826 KB, на английски език)
Презентация на г-н Марко Трошановски, председател, Институт за демокрация, Македония (Adobe PDF, 572 KB, на английски език)
Презентация на д-р Янина Берг, консултант "Добро управление, антикорупция и човешки права", Ascent-EU (Adobe PDF, 505 KB, на английски език)
Презентация на г-н Богдан-Юстин Бирнбаум, ГД "Научни изследвания и иновации" на Европейската комисия (Adobe PDF, 940 KB, на английски език)
Презентация на г-н Мартин Владимиров, анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 733 KB, на английски език)

Презентация на г-жа Сабине Звенепул, координатор „Преговори за присъединяване към ЕС“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия (Adobe PDF, 708 KB, на английски език)
Презентация на г-н Жулиен Мосниер, заместник на отдел "Граждани и сигурност", дирекция "Координация на политиките", Генерален секретариат, Европейска комисия (Adobe PDF, 486 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Мирела Дъмар Фрахи, ръководител на група по граждански дела, Служба на ООН по наркотиците и престъпността (Adobe PDF, 652 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Милица Божанич, зам.-директор по международно сътрудничество, Антикорупционна агенция, Сърбия (Adobe PDF, 217 KB, на английски език)
Презентация на д-р Мария Бозуди, администратор, Бизнес консултативен съвет за Югоизточна Европа и Евразия, Солун (Adobe PDF, 582 KB, на английски език)
Презентация на д-р Зеф Преци, Изпълнителен директор на Албанския център за икономически изследвания (Adobe PDF, 673 KB, на английски език)

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ