Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Меморандуми с препоръки към ангажираните в работата с уязвими групи институции
 
Взаимодействие между институциите и неправителствения сектор за подобряване на положението на пострадалите от домашно насилие (Adobe PDF, 477 KB)

Взаимодействие между институциите и неправителствения сектор за подобряване на положението на жертвите на трафик на хора (Adobe PDF, 473 KB)

Взаимодействие между институциите и неправителствения сектор за подобряване на положението на лишените от свобода (Adobe PDF, 409 KB)

Взаимодействие между институциите и неправителствения сектор за подобряване на положението на търсещите закрила и други уязвими групи чужденци (Adobe PDF, 367 KB)

Инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата” включва в своя обхват четири уязвими групи: лишени от свобода, пострадали от трафик на хора и от домашно насилие, както и лица, нуждаещи се от международна закрила, и други уязвими чужденци. Макар и много различни по своя характер, тези общности се сблъскват със сходни проблеми в отношенията си с институциите, сред които недостатъчната им обезпеченост с човешки и финансови ресурси и невинаги адекватен на нуждите на уязвимите лица начин на работа с тях. Ето защо много често тези общности разчитат на гражданските организации за подобряване на положението си, включително чрез съдействие пред съответните компетентни органи.

В предходните си етапи инициативата очерта в детайли профила на уязвимите групи, отношенията им с властите и НПО, и успешния чуждестранен опит и приложими в българския контекст практики. Разработена бе Концепция за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на уязвими групи, превръщаща достигнатите изводи и заключения в по-нататъшни практически стъпки.

Настоящите меморандуми съдържат конкретни препоръки към ангажираните в работата с различните уязвими групи институции, произтичащи от Концепцията и от събраните по нея становища на държавни органи и неправителствени организации.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ