Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция: представяне на изследване на корупцията в малкия и среден бизнес
 
На 16 октомври 2002 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе пресконференция, на която бяха представени резултатите от проучване на "Витоша рисърч". През юли 2002 г. по поръчка на Integra, Словакия, “Витоша рисърч” осъществи изследователски проект на тема “Корупцията в малкия и среден бизнес”. Бе проведено социологическо изследване сред ръководителите на 642 малки и средни фирми на територията на страната.
Г-н Александър Стоянов, директор на "Витоша рисърч", г-н Мартин Димов, аналитик-изследовател във "Витоша рисърч", и г-н Людмил Мандичев, ръководител на проект "Антикорупция" към "Интегра България", представиха и коментираха резултатите от съвместния проект.

Според резултатите от изследването, основни проблеми пред частния бизнес са високо данъчно бреме (60,6%), трудният достъп до кредит за финансиране на бизнес дейности, усложнените процедури при издаване на разрешителни и лиценз (43,5%), корупцията и подкупността в обществения сектор (26,4%). Близо половината от анкетираните респонденти декларират, че срещу тях под една или друга форма е упражнен корупционен натиск от страна на обществени служители в случаите на получаване на обществени поръчки. Приблизително всеки втори запитан е на мнение, че в процеса на сключване на различни видове договори, получаване на обществени поръчки, провеждане на търгове и др. и бизнесмените предлагат, и отговорните обществени служители искат подкупи. Нещо повече, подобна нагласа би могла да се интерпретира като индикатор за трайно установена практика в отношенията между бизнесмените и публичните власти. В същото време плащането на подкуп не винаги може да се възприеме като сигурно условие, че дадена сделка ще бъде реализирана. Съдебната система представлява онази институция, която основно трябва да се бори с корупционните прояви. Резултатите от изследването обаче, регистрират изключително ниско доверие към нейните действия - 81 % от респондентите нямат доверие в съдебната система. Причините за тази слаба оценка, според мнението на болшинството от респондентите, са най-вече ниската ефективност и тромавостта на институциите, изграждащи съдебната система.
Виж обобщените резултати и анализи от проведеното изследване, представени в доклада “Корупцията в малкия и среден бизнес".

Виж медийното покритие във:
Вестник "24 часа": "Средно 690 лв. подкупи плаща частникът"
Вестник "Монитор": "700 лв. подкуп, за да работи малка фирма"
БНТ: "Всеки втори бизнесмен у нас дава подкуп за услуга"
bTV:"Искането на подкупи е основна практика в малкия и среден бизнес"
Вестник "Дневник": "Дядо вади ряпа"
Вестник "Сега": "Най-много корупция има при обществените поръчки"
Вестник "Пари": "Всеки втори плаща за обществена поръчка"
Вестник "Монитор": "Митничари искат подкуп от всеки втори предприемач"
Вестник "Дневник": "Всяка втора обществена поръчка е взета с подкуп"


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ