Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Ръководство за наблюдение на принудително връщане
 
Пълен текст (Adobe PDF, 664 KB)

Управлението на миграционните потоци зависи до голяма степен от развитието на ефективна система за връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Принудителното връщане се възприема като „крайно средство“ в противодействието на незаконната миграция и следва да се подчинява на принципите на пропорционалност и непревишаване на разумната употреба на сила. Съществува съгласие, че мониторингът не само внася публичност и яснота относно условията и третирането, но представлява и допълнителна гаранция за извежданите от страната лица, включително тези с особена нужда от закрила. В този контекст, въвеждането на независим и ефективен механизъм за наблюдение е ключов аспект от развитието на цялостната рамка за принудително връщане в страната, в съответствие с Директивата на ЕС 2008/115/EO.

Целта на разработеното Ръководство за наблюдение на принудително връщане е да се предоставят практически насоки и препоръки за независими наблюдатели както и стандартизиран доклад за наблюдение на принудителното връщане.

Настоящето ръководство е разработено в рамкитe на Годишна програма 2013 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG/RF(3) – 2013 “Наблюдение на принудителното връщане“ от Центъра изследване на демокрацията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ