Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Аналитичен доклад: Наблюдение на принудителното връщане в България
 
Пълен текст (Adobe PDF, 985 KB)

Управлението на миграционните потоци зависи до голяма степен от развитието на ефективна система за връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Принудителното връщане се възприема като „крайно средство“ в противодействието на незаконната миграция и следва да се подчинява на принципите на пропорционалност и непревишаване на разумната употреба на сила. Съществува съгласие, че мониторингът не само внася публичност и яснота относно условията и третирането, но представлява и допълнителна гаранция за извежданите от страната лица, включително тези с особена нужда от закрила. В този контекст, въвеждането на независим и ефективен механизъм за наблюдение е ключов аспект от развитието на цялостната рамка за принудително връщане в страната, в съответствие с Директивата на ЕС 2008/115/EO.

Целта на разработения Аналитичен доклад Наблюдение на принудителното връщане в България е да се представи анализ на съществуващата правна и институционална рамка в областта на принудителното връщане в България и да се направят общи препоръки за развитие на национален механизъм за наблюдение на принудителното връщане.

Настоящият доклад е разработен в рамкитe на Годишна програма 2013 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG/RF(3) – 2013 “Наблюдение на принудителното връщане“ от Центъра изследване на демокрацията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ