Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Скритата икономика в България: данни, тенденции и анализи
 
На 16 октомври 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията организира академичен семинар, посветен на изследванията на скритата икономика в България. Основната цел на семинара бе сравнение на актуално използваните методики за оценка на различни характеристики на скритата икономика от водещите изследователи в България, емпиричните оценки на скритата икономика, използващи меки и твърди данни и проблемни области, в които има нужда от методологически новости за по-точни оценки на скритата икономика и инструменти за противодействието й.

Проф. Стефан Петранов от Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” представи композитния индекс „Икономика на светло”, който съчетава в себе си твърди и меки данни. Статистическият компонент на индекса включва показатели, взети от публични институции – НСИ, Бюро по труда, НОИ и БНБ. Социологическият включва данни от анкетни проучвания, провеждани с работници/служители и работодатели. Предмет на оживена дискусия бяха теглата и начина на определянето им на различните компоненти (социологически и статистически) и подкомпоненти (например теглата на отговорите на служителите и отговорите на собствениците и мениджърите за фирмите), както и потенциалните фактори, обясняващи различията в динамиката на оценките от различни групи респонденти или разликата между тенденциите, очертавани от твърдите и от меките данни.

Д-р Александър Герганов представи индексите за скритата икономика сред населението и бизнеса, изчислявани от Центъра за изследване на демокрацията в периода 2002 – 2015 г., като дискутира промените в методиката през годините, откроявайки последните нововъведения през 2015 г. и сравнявайки данните от индексите с други „дълги” данни като данните на Швейцарския институт за развитие на управлението (IMD) за конкурентоспособността на България и твърди данни от НСИ.

Г-н Трифон Павков, директор на дирекция „Анализи и прогнози” в Националната агенция за приходите представи актуалните промени в дейността на Агенцията по отношение на борбата със скритата икономика. Сред тях са въвеждането на алгоритми за обработка на големи масиви от данни, център за обаждания и напомняне и други меки мерки, довели до увеличение на плащащите в срок до над 80% от задълженията, въвеждане на лотария с касови бележки и т.н. Беше обсъдена възможността за улесняване на дейността на микро-фирмите с въвеждането на мобилни касови апарати и устройства за приемане на картови разплащания през мобилни телефони, издаване на електронна касова бележка и т.н.

Доц. Евгения Василева от Университета за национално и световно стопанство представи резултати от дълбочинни изследвания на нейни студенти за причините и ефектите от различни форми на скрита заетост на ниво конкретна фирма или сектор в икономиката.

Доц. Десислава Йорданова от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” представи една интересна проекция на проблемите на скритата икономика от гледна точка на семейните фирми и особеностите на статистическото отчитане на работата в тях. Дискусията от семейните фирми и домашната икономика обхвана и измеренията на т.нар. икономика на споделянето, която въпреки бързото си развитие, все още остава необхваната от официалните оценки на брутния вътрешен продукт и в този смисъл е скрита, включително от гледна точка на избягване на данъчни задължения.

Д-р Тодор Ялъмов представи резултати от изследването на скритата икономика в Македония, използвайки индексния инструментариум на Центъра за изследване на демокрацията, както и възможностите на огледалната статистика за по-точно диагностициране на скритата търговия между различни страни на примера на България и Македония.

Проф. Емилия Ченгелова от Българската академия на науките представи предварителни данни от най-новото изследване на Асоциацията на индустриалния капитал и Националния център „Икономика на светло”. Предприетите мерки за засилване на контрола при производството и търговията с акцизни стоки като цигари, алкохол и бензин във ведомствените бензиностанции, както и въвеждането на еднодневните договори се оценяват положително от анкетираните.

В дискусията взеха участие и други изследователи и представители на работодателски организации. Участниците в семинара имаха възможност да дискутират въпросите на скритата икономика и с гостуващите експерти от Швейцарската данъчна администрация – г-н Емануел Лаубер, директор на отдела по наказателни дела и разследвания и г-н Дитер Крехенбюл, заместник-ръководител на същия отдел.

Програма (Adobe PDF, 154 KB)

Презентация на д-р Александър Герганов, анализатор, Витоша Рисърч (Adobe PDF, 1.15 MB)
Презентация на доц. Десислава Йорданова, Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Adobe PDF, 507 KB)
Презентация на проф. Емилия Ченгелова, Българската академия на науките (Adobe PDF, 2.38 MB)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ