Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет на 13 септември 2002 г.
 
На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обнародван в Държавен вестник, бр. 92 от 27 септември 2002 г.). С приетите изменения се предвижда инкриминиране на подкупа в частния сектор, търговията с влияние, пасивния подкуп на чужди длъжностни лица, подкупа на арбитри и някои особени случаи на подкуп на адвокати. Разширена е дефиницията на "чуждо длъжностно лице" и са премахнати част от ограниченията при наказуемостта на активния подкуп. Предвижда се още въвеждането на глобата като допълнително наказание за подкуп и увеличаване размера на наказанията за подкуп на съдии, съдебни заседатели, прокурори и следователи. Разширено и самото определение за престъплението подкуп с включването на нематериалната облага като възможен предмет на престъплението.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ