Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Завладяването на държавата: фактори, последици, измерване
 
На 3 и 4 декември 2015 г. в Истанбул се проведе семинар на тема „Завладяването на държавата: фактори, последици, измерване“, организиран от Центъра за изследване на демокрацията в качеството му на координатор на инициативата SELDI и Турската фондация за икономически и социални изследвания (TESEV) с подкрепата на Фондация „Отворено общество“. Целта на семинара, в който участваха водещи европейски и американски експерти в областта на антикорупцията и доброто управление, бе да се достигне до една по-детайлна дефиниция на явлението завладяване на държавата и до евентуални начини за неговото измерване като цяло и в конкретни сектори като енергетиката, банковото дело, телекомуникациите. В дискусията се акцентира преди всичко на възможностите да бъдат практически измерени рисковете и последиците от завладяването на държавата в страните в преход – новите страни членки, настоящите и евентуалните бъдещи страни-кандидатки за членство в ЕС.

Завладяването на държавата може да се дефинира като използване от страна на частни интереси на корупционни практики, чрез които те въздействат върху институциите така, че да запазят монопола си върху ресурсите в ключови икономически сектори. Често чрез системата за разпределение на публичните средства те успяват да финансират неконкурентни предприятия в стратегически сектори на икономиката, където клиентелните мрежи могат да се възползват от огромни приходи чрез бордовете на държавни предприятия и чрез обществените поръчки. Възможно е и чужди правителства или международни компании да се възползват от водещите си икономически позиции, за да завладеят управляващия елит. По този начин те могат пряко да влияят върху вземането на управленски решения, което понякога има катастрофални последици за политическата стабилност и териториална цялост на държавата.

Програма (Adobe PDF, 155 KB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ