Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на резултатите от изследване “Корупционни практики в данъчната администрация”
 
На 30 юни 2004 г. Коалиция 2000 и Витоша Рисърч представиха резултатите от изследването “Корупционни практики в данъчната администрация”, което бе проведено в периода 6 – 14 април 2004г, съвместно с Центъра за сравнителни изследвания, София. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000 и програма "Гражданското общество срещу корупцията. То бе проведено във всички Териториални данъчни дирекции и техните подразделения в 28-те области на страната сред 699 данъчни служители. В презентацията "Корупционен мониторинг на Коалиция 2000 (гледната точка на данъчните служители)" са представени основните резултати и изводи от проведеното изследване.

Някои от по-значимите и интересни изводи от проведеното изследване са:

- Като главни проблеми пред данъчната система работещите в нея определят: ниското възнаграждение на служителите, пропуските и неяснотите в законодателството и честата смяна на законите, засягащи дейността на данъчните служители, остарялата материална база и лошите условия на труд и голямата бюрокрация, свързана със сложни и бавни процедури;

- Интервюираните дават висока оценка на собствената си работа и не смятат, че в данъчната система може да се говори за недостиг на професионалисти, липса на професионална етика и лошо обслужване на гражданите;

- Повечето предприети до момента промени в данъчната политика се оценяват положително. Сред тях са: Намаляването на данъчните ставки по Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), Въвеждането на ДДС сметка, Създаването на данъчна полиция към Министъра на финансите и Създаването на единна администрация по приходите;

- Най-честите опити за извършване на измами при събиране на приходи се правят във връзка с Данък добавена стойност, а най-склонни да укриват данъчните и осигурителните си задължения са фирмите, регистрирани по закона за ДДС;

- Шест от всеки десет интервюирани смятат, че гражданите, които предлагат подкупи на данъчни служители, трябва да бъдат наказвани също толкова строго, колкото и данъчните служители и биха предприели мерки за санкциониране на корупционно действие, ако станат свидетели на такова.

Въз основа на направеното изследване ще бъдат обсъдени конкретните мерки и набор от индикатори за мониторинг на ефективността на тези мерки, с данъчната администрация на всички нива. През септември 2004 г. предстои да излезе цялостен доклад с препоръки за целенасочени, краткосрочни мерки за ограничаване на корупцията в организацията на човешките ресурси и действията на данъчната администрация.

Текст на презентацията "Корупционен мониторинг на Коалиция 2000 (гледната точка на данъчните служители)" (PDF, 326 kb)

Публикации в медиите по темата
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ