Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Засилване на усилията на НПО за противодействие на корупцията в критични сектори в Югоизточна Европа
 
На 29 и 30 октомври 2015 г. в Подгорица се състоя конференция, организирана от инициативите SELDI и ANTICORRP, по време на която се обсъдиха методите за трансформиране на най-добрите антикорупционни практики и изследвания в ефективни политики и механизми за противодействие. Участниците отделиха особено внимание на ролята на гражданското общество в оценката на влиянието на антикорупционните мерки и подчертаха нуждата от по-силно сътрудничество между държавните институции, медиите и широката общественост.

Членовете на SELDI предствиха първоначални изводи от изследване на наличните дефицити в управлението на енергийния сектор. Те подчертаха, че ключови енергийни рискове в Югоизточна Европа остават високият разход на енергия, зависимостта от вноса, ниската енергийна ефективност, широко разпространената енергийна бедност и недоброто управление на сектора. Според лекторите, основен фокус на анализ от страна на гражданското общество трябва да бъде либерализацията на енергийния пазар, която е ключова за намаляване на риска от корупция.

По време на втория ден на конференцията участниците обмениха опит относно механизмите за противодействие на корупцията и практиките за въздействие на политиките, прилагани от организациите на гражданското общество. Говорителите подчертаха, че неправителствените организации не могат да промотират прозрачност на публичните институции, ако самите те не са прозрачни. Те подчертаха важността на свободния и безплатен достъп до информация, включително по отношение на обществените поръчки и бюджетните разходи. Участниците също така отбелязаха, че е от особено значение съвместната работа с разследващи журналисти и представянето на техните идеи на разбираем за обществото език. С помощта на медиите може да се създаде търсене на анти-корупционни мерки на местно и регионално ниво. Същевременно е важно организациите на гражданското общество да могат да участват в пленарни заседания и работни групи, където да изкажат своето мнение и да предоставят препоръки към политиката.

Програма (Adobe PDF, 525 КВ, на английски език)
Пълно резюме на дискусията и презентации (на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ