Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Мониторинг на скритата икономика в Македония: тенденции и възможни политики
 
Македония се откроява в много дискусии като страна с високо ниво на скрита икономика. Европейската комисия многократно е изразявала опасения по отношение на този проблем в редовните си доклади. Скритата заетост в Македония е от особено значение за властите поради наблюдаваните високи и устойчиви нива на официална безработица. Въпреки важността на проблема, повечето проучвания се фокусират основно върху последствията от скритата икономика или се отнасят до определен момент във времето.

Настоящият доклад, изготвен съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за изследване и формиране на политики, Македония, предлага методология, която позволява проследяване на динамиката на скритата икономика и нейните компоненти (скрити обороти, скрита заетост и т.н.). Методологията и докладът дават възможност на македонското правителство и европейските му партньори да следят въздействието и оценят ефективността на прилаганите политики за справяне със скритата икономика. Различни изследвания посочват, че делът на скритата икономика в Македония е в границите от 24% до 47% от БВП. Според авторите на доклада процентът на скритите заплати остава един от най-сериозните проблеми, като доходът на около 40% от македонските служители са частично или напълно недекларирани. Освен това, 7% от всички македонски служители работят без договор и не плащат никакви вноски за социално осигуряване. Интервюираните представители на бизнеса потвърждават, че съществуват мащабни нарушения на Кодекса на труда. Над половината от анкетираните заявяват, че подписването на договори със "скрити клаузи" (без да се отчита за пълното възнаграждение) е често срещано явление в техния сектор. Масовото укриване на данъци продължава да бъде сериозна пречка пред македонската икономика и нейната социална система, като правителството се опитва да ги коригира в съответствие с принципите на пазарната икономика, но в същото време не нарушава социалния баланс и не налага сериозно намаляване на съществуващите социални помощи.

Избягването на данъци е особено разпространено сред най-бедните слоеве на обществото, което прави непривилегированите особено уязвими - те могат да се окажат подсъдими за неплатени данъци или принудени да плащат големи глоби. Възстановяването на ДДС към фирмите се осъществява със значително забавяне във времето, което представлява допълнителна тежест за бизнеса "на светло". По-малко от половината от анкетираните твърдят, че винаги получи касови бележки при закупуване на хранителни стоки и услуги.

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 2.8 МB, на английски)
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 3.4 МB, на македонски)
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 3.3 МB, на албански)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ