Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в 10 страни-членки на ЕС
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 1,82 MB) (на английски език)


Настоящата публикация представя резултатите от сравнително мониторингово проучване на интеграционните политики и резултати за граждани на трети страни (ГТС) жени, деца и жертви на трафик сред десет страни-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Малта, Полша, Словакия и Испания. Изследването е осъществено на две нива на анализ, които включват задълбочена оценка на начина, по който политиките и програмите за интеграция отговарят на нуждите на уязвимите групи мигранти, както и оценка на техните интеграционни резултати. Въз основа на анализа на тези данни, публикацията дава препоръки за подобряване на механизмите за наблюдение на интеграцията на национално и европейско равнище и за разработване на политически подходи за по-добра интеграция на уязвимите мигранти.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ