Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трафик на деца сред уязвими ромски общности: Резултати от изследване, проведено сред 7 страни-членки на ЕС
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 723 KB) (на английски език)


Настоящата публикация представя резултатите от международно изследване на трафика на деца, проведено в седем страни-членки на ЕС: Австрия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Словакия. Проучването разглежда три специфични форми на трафик на хора: трафик на деца за просия, за джебчийство и за сексуална експлоатация на момчетата, както и на проявлението на тези видове трафик сред уязвими ромски общности. Изводите от изследването се основават на анализ на политически документи и наличните статистически данни, както и на фокус групи и дълбочинни интервюта с ключови заинтересовани страни.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ